Szkoły prywatne na poziomie

WSZ Edukacja
Edukacja prywatna nie oznacza, że płacąc kupujemy sobie dyplom i ignorujemy ewentualną niską jakość kształcenia. Ta krzywdząca opinia jest już dawno nieaktualna. Warunki są zmienne a szkoły prywatne kontynuują coraz efektywniej wypełniać braki w polskim systemie szkolnictwa. Dzięki czemu odnoszą one sukces i czy naprawdę warto zapisać dziecko do szkoły prywatnej?

Konstytucja RP stanowi, że każdy ma prawo do nauki, która ponadto jest obowiązkowa między 6 a 18 rokiem życia i obejmuje szkołę podstawową oraz gimnazjum. System oświaty zawiera na przykład przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, licea profilowane, szkoły policealne. Edukacja w szkołach publicznych jest darmowa, lecz dostępna jest również możliwość nauki w płatnych szkołach prywatnych. Wyszukując np. „liceum Wrocław” czy „technikum dla dorosłych Wrocław” napotkamy dużo propozycji ze szkół publicznych i prywatnych.

Najbardziej popularną ofertą instytucji prywatnych od dłuższego czasu są szkoły wyższe. W czasie ostatnich kilku lat jednak oferta się rozszerza i coraz częściej posyłamy dzieci do prywatnego żłobka czy technikum. Szkoły prywatne ze względu na większą niezależność i budżet mogą dopasowywać posiadaną ofertę nie tylko do wytycznych programowych Ministerstwa Edukacji Narodowej, ale również do upodobań dzieci.

Szkoły prywatne posiadają niemało zalet. Jak już wspomniano ich propozycji jest więcej i są one bardziej różnorodne dzięki czemu każde dziecko ma możliwość szlifować swoje umiejętności i pasje. Mała liczba uczniów w klasach powoduje, że nauczyciele posiadają więcej czasu na rozmowę i zajęcia w grupie jak również z każdym dzieckiem indywidualnie. Należy również uwzględnić, że dyrekcje szkół prywatnych inwestują w dobrą kadrę decydując się na doświadczonych nauczycieli i profesorów ze szkół publicznych, którzy posiadają ogromną wiedzę i kwalifikacje. Wysoki poziom nauczania wiąże się też z częstszym wykorzystaniem zajęć praktycznych w ramach prowadzonych lekcji.

Znacząca jest również niezależność finansowa szkół prywatnych. Dzięki czesnym mają one możliwość zaoferować lepsze warunki nauki, posiłki i innowacyjne pomoce naukowe dla uczniów.

Więcej treści

Nadrób stracony czas - szkoła dla dorosłych

szkoła
Edukacja to bardzo istotna sprawa – rzecz jasna dzisiaj ciąży na nas obowiązek nauki aż do osiągnięcia pełnoletniości, czyli mniej więcej do etapu, w którym najczęściej licealiści podchodzą do matury. Niestety nie każdemu dane jest ukończyć szkołę średnią. Jest wiele powodów, dla jakich wiele ludzi nawet nie rozważa zakończenia liceum – czasem zmuszeni są zacząć pracę na własne utrzymanie już w tak młodym wieku, niekiedy nie umożliwia im tego stan zdrowia. Wielu ludzi, którzy przerywają naukę w szkole średniej pochodzi z trudnych rodzin, w jakich odbywa się dużo złych rzeczy – pijaństwo, przemoc... to się zwyczajnie niestety zdarza.


Wszystkie wspomniane plusy oraz coraz sprawniej odbudowywana reputacja szkół prywatnych skutkuje tym, że zaczęły one z sukcesami rywalizować w rankingach pozostałymi szkołami. Tak więc warto przemyśleć opcję zainwestowania nieco więcej w dobre wykształcenie dziecka.

Dodatkowe informacje dostępne są w witrynie – szkoły policealne Wrocław. - prywatna szkoła podstawowa - wilanow.varsovia.edu.pl/
Treści źródłowe: opracowanie własne
Dodane przez: Katarzyna Jakubów
18/12/16, 07:16:01