Ocena jakości pracy pracownika – charakterystyka i korzyści


Ocena tego rodzaju miewa rozmaite konsekwencje dla osoby zatrudnionej. Na pewno ocena okresowa pracownika (więcej tutaj: http://elevatosoftware.com/pl/oceny,74,p,97), a zatem taka, która przeprowadzana jest raz na jakiś czas, będzie dla niego źródłem stresu. Ponadto jednak w zależności od wyników oceny konsekwencje będą zróżnicowane. Dana osoba może więc dostać awans lub go stracić. W skrajnych sytuacjach może tak że zostać zwolniona.
13/12/04, 15:38:53
1 2