Ocena jakości pracy pracownika – charakterystyka i korzyści

W średnich i większych przedsiębiorstwach w większości przypadków w dużym stopniu dba się o podejmowane działania i o jak najlepsze ich efekty. Jest tak z kilku przyczyn. Co najważniejsze, duże firmy zatrudniają większą liczbę ludzi. Z tego powodu podwładnych trudniej jest „upilnować” niż w małych firmach. Stosuje się rozmaite narzędzia i sposoby w celu oszacowania efektów działania firmy ogólnie. Na tę całość jednak składają się wyniki pracy pojedynczych osób.
Bardzo często zdarza się tak, że jakaś osoba pracuje ponad siły, a zaangażowanie innych jest mniejsze, podobnie jak ich wkład w wyniki pracy przedsiębiorstwa. Tego rodzaju wiadomości bywają trudne, a czasem wręcz niemożliwe do uzyskania bez wykorzystania konkretnych środków. Dlatego stosowana jest tak zwana ocena pracownicza (czytaj więcej tu: ). Tym terminem obejmuje się zestaw środków, dzięki którym otrzymuje się niezwykle konkretne i pomocne wiadomości.

Więcej treści

Co to jest ocena 360 stopni

Biznesmen
Od wielu lat pracownicy podlegają kontroli. Niegdyś praktykowano na ten cel sztywne zasady, a praca przeprowadzana była pod ostrym dozorem przełożonych. Teraz, aby dowiedzieć się na ile dobrze pracujemy opracowane zostały różnorakie techniki oceny. Ocena pracownicza pomoże przełożonemu dokonać dobrej selekcji, ale także pochwalić tych najlepszych i dobrze ich mobilizować, inspirować.


biznesmeni po pracy
Ocena (przeczytaj więcej o ocenie pracownika - www.behavio.pl/) pracownika pozwala ustalić szereg szczegółowych informacji na jego temat. Jej główną ą zaletą jest fakt, że bada się pojedynczego człowieka, a nie wszystkich pracowników. Ma to większe zastosowanie w większych firmach, w których indywidualna osoba w pewnym sensie „ginie” i może być niedoceniona. Na podstawie takiej oceny określa się przede wszystkim, czy i w jakim stopniu określony pracownik nadaje się do danej pracy. Są więc wykonywane specjalne testy, mające na celu ustalenie, czy osoba posiada pożądane cechy i w jakim stopniu są one wykształcone. Ocena pracownika określa także jego zaangażowanie w wykonywane zadania oraz indywidualne efekty jego pracy. Obejmuje także tak ważne aspekty jak zachowanie osoby na co dzień, a więc w pierwszej kolejności stosunek do kolegów z pracy i przełożonych. Obecnie bowiem jedną z często wymaganych cech u kandydata na stanowisko jest umiejętność pracy grupowej.

Ocena tego rodzaju miewa rozmaite konsekwencje dla osoby zatrudnionej. Na pewno ocena okresowa pracownika (więcej tutaj: ), a zatem taka, która przeprowadzana jest raz na jakiś czas, będzie dla niego źródłem stresu. Ponadto jednak w zależności od wyników oceny konsekwencje będą zróżnicowane. Dana osoba może więc dostać awans lub go stracić. W skrajnych sytuacjach może tak że zostać zwolniona.
18/06/22, 14:31:05