Ocena jakości pracy pracownika – charakterystyka i korzyści

W średnich i większych przedsiębiorstwach w większości przypadków w dużym stopniu dba się o podejmowane działania i o jak najlepsze ich efekty. Jest tak z kilku przyczyn. Co najważniejsze, duże firmy zatrudniają większą liczbę ludzi. Z tego powodu podwładnych trudniej jest „upilnować” niż w małych firmach. Stosuje się rozmaite narzędzia i sposoby w celu oszacowania efektów działania firmy ogólnie. Na tę całość jednak składają się wyniki pracy pojedynczych osób.
Bardzo często zdarza się tak, że jakaś osoba pracuje ponad siły, a zaangażowanie innych jest mniejsze, podobnie jak ich wkład w wyniki pracy przedsiębiorstwa. Tego rodzaju wiadomości bywają trudne, a czasem wręcz niemożliwe do uzyskania bez wykorzystania konkretnych środków. Dlatego stosowana jest tak zwana ocena pracownicza (czytaj więcej tu: http://www.elevatosoftware.com/). Tym terminem obejmuje się zestaw środków, dzięki którym otrzymuje się niezwykle konkretne i pomocne wiadomości.

Więcej treści

Okresowa weryfikacja wydajności pracownika

Spotkania biznesowe
Nie od dziś wiadome jest, że na dobry wynik całej firmy muszą złożyć się działania poszczególnych pracowników. Im większa zaś firma, tym pracowników więcej. Przy dużej liczbie zatrudnionych trudniej jest ich kontrolować i śledzić ich indywidualne rezultaty. Żeby to osiągnąć, stworzona została tak zwana ocena pracowników. Dokonuje się jej na wiele sposobów, które odznaczają się różnorodną efektywnością.


biznesmeni po pracy
Ocena pracownika pozwala ustalić szereg szczegółowych informacji na jego temat. Jej główną ą zaletą jest fakt, że bada się pojedynczego człowieka, a nie wszystkich pracowników. Ma to większe zastosowanie w większych firmach, w których indywidualna osoba w pewnym sensie „ginie” i może być niedoceniona. Na podstawie takiej oceny określa się przede wszystkim, czy i w jakim stopniu określony pracownik nadaje się do danej pracy. Są więc wykonywane specjalne testy, mające na celu ustalenie, czy osoba posiada pożądane cechy i w jakim stopniu są one wykształcone. Ocena pracownika określa także jego zaangażowanie w wykonywane zadania oraz indywidualne efekty jego pracy. Obejmuje także tak ważne aspekty jak zachowanie osoby na co dzień, a więc w pierwszej kolejności stosunek do kolegów z pracy i przełożonych. Obecnie bowiem jedną z często wymaganych cech u kandydata na stanowisko jest umiejętność pracy grupowej.
1 2