Obligacje państwowe oraz komunalne - poznaj więcej informacji

Obligacje są specjalną odmianą papieru wartościowego, tak samo jak akcje lub kwity depozytowe. O ile jednak akcje giełdowe można spieniężyć w dowolnie wybranym czasie, obligacje w tym aspekcie podobne są do lokaty w banku.
Zainwestowaną w nie kwotę można odzyskać dopiero po upłynięciu terminu, na jaki obligacje te opiewają. Termin obligacji planuje się przy zakupie obligacji, od terminu uzależnione jest też oprocentowanie obligacji. Im termin dłuższy, tym odpowiednio wyższe oprocentowanie.

Więcej treści

Inwestycje, nieruchomości
Nasz kraj ze równym wzrostem gospodarczym i spadającym długiem wyróżnia się na tle Europy. Oznacza to, że obligacje skarbowe mogą się pochwalić większym wzięciem i posiadają zaufanie inwestorów, a obligacje korporacyjne dają wysokie profity. W tym niedługim tekście opiszę trzy typy obligacji, bo ten rok to perfekcyjna szansa, by zainwestować i bez ryzyka pomnożyć swoje oszczędności.


monety w walucie euro
Występują dwa podstawowe rodzaje obligacji – obligacje skarbu państwa oraz komunalne. Różnice między tymi rodzajami obligacji są znaczące, dotyczą one głównie metody wypłacania odsetek.

Państwo najbardziej godnym zaufania pożyczkobiorcą Każdy typ obligacji jest pożyczką dla organu emitującego papier wartościowy. W sytuacji obligacji skarbowych, tą instytucją jest skarb państwa. Państwo w sytuacji ogłoszenia bankructwa nie jest w stanie wziąć nowych pożyczek, może jednak oddawać zaległe zobowiązania. Dlatego też obligacje państwowe generalnie uznaje się za najlepszą formę inwestycji. Oprocentowanie udzielonej tą metodą pożyczki nie jest stałe, ze względu na to, że uzależnione jest ono od obecnej inflacji, może ono się zmienić w sytuacji obligacji na okres dłuższy niż dwa lata. Odsetki są kapitalizowane co roku, są one jednak wypłacone razem z kwotą zakupu papierów wartościowych, na koniec okresu kredytowania. Artykuł powstał dzięki: http://pccinwestor.pl/.

Inni emitenci – odmienne reguły Odmiennym typem papierów wartościowych, są obligacje municypalne, potocznie znane jako komunalne. Takie obligacje są emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego – przez gminę, powiat czy województwo. Takim obligacjom bliżej jest do akcji. Zasadniczą różnicą, wyraźną dla inwestora, jest sposób wypłacania odsetek od pożyczki. Odsetki od obligacji tego rodzaju są również naliczane co roku, organ biorący pożyczkę musi jednak wydać je w czasie kapitalizacji.
1 2