Obligacje państwowe oraz komunalne - poznaj więcej informacji

Obligacje są specjalną odmianą papieru wartościowego, tak samo jak akcje lub kwity depozytowe. O ile jednak akcje giełdowe można spieniężyć w dowolnie wybranym czasie, obligacje w tym aspekcie podobne są do lokaty w banku.
Zainwestowaną w nie kwotę można odzyskać dopiero po upłynięciu terminu, na jaki obligacje te opiewają. Termin obligacji planuje się przy zakupie obligacji, od terminu uzależnione jest też oprocentowanie obligacji. Im termin dłuższy, tym odpowiednio wyższe oprocentowanie.

Więcej treści

Obligacje korporacyjne, obligacje komunalne, obligacje skarbowe

Inwestycje, nieruchomości
Polska ze równym wzrostem PKB i kurczącym się zadłużeniem wyróżnia się na tle UE. Oznacza to, że obligacje skarbowe mogą się pochwalić większym wzięciem i mają zaufaniekupujących, a obligacje korporacyjne zapewniają niezłe profity. W tym niedługim artykule opiszę trzy typy obligacji, bo nadchodzące lata to perfekcyjna szansa, by zainwestować i pewnie pomnożyć swoje pieniądze.


monety w walucie euro
Występują dwa podstawowe rodzaje obligacji – obligacje skarbu państwa oraz komunalne. Różnice między tymi rodzajami obligacji są znaczące, dotyczą one głównie metody wypłacania odsetek.

Państwo najbardziej godnym zaufania pożyczkobiorcą Każdy typ obligacji jest pożyczką dla organu emitującego papier wartościowy. W sytuacji obligacji skarbowych, tą instytucją jest skarb państwa.

Sprawdź, czy spodoba Ci się proponowana oferta. Oferujemy produkty dobrane do indywidualnych potrzeb. Nie wahaj się i poznaj się, jak działamy.

Państwo w sytuacji ogłoszenia bankructwa nie jest w stanie wziąć nowych pożyczek, może jednak oddawać zaległe zobowiązania. Dlatego też obligacje państwowe generalnie uznaje się za najlepszą formę inwestycji. Oprocentowanie udzielonej tą metodą pożyczki nie jest stałe, ze względu na to, że uzależnione jest ono od obecnej inflacji, może ono się zmienić w sytuacji obligacji na okres dłuższy niż dwa lata. Odsetki są kapitalizowane co roku, są one jednak wypłacone razem z kwotą zakupu papierów wartościowych, na koniec okresu kredytowania. Artykuł powstał dzięki: .

Inni emitenci – odmienne reguły Odmiennym typem papierów wartościowych, są obligacje municypalne, potocznie znane jako komunalne. Takie obligacje są emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego – przez gminę, powiat czy województwo. Takim obligacjom bliżej jest do akcji. Zasadniczą różnicą, wyraźną dla inwestora, jest sposób wypłacania odsetek od pożyczki. Odsetki od obligacji tego rodzaju są również naliczane co roku, organ biorący pożyczkę musi jednak wydać je w czasie kapitalizacji.

Znaczy to, że udzielając jednostce tego rodzaju pożyczki na okres 10 lat, odsetki będą wydawane aż 10 razy. Obligacje komunalne (aby wiedzieć więcej zajrzyj tu: www) są świetną alternatywą dla obligacji skarbowych, inny sposób wypłacania odsetek pozwala na natychmiastowe zainwestowanie uzyskanych środków w inny niż obligacje papier wartościowy. Przeczytaj również o obligacjach przedsiębiorstw.
18/12/10, 17:15:02