Jak często wykonywać ocenę pracowników?

W dzisiejszych czasach znalezienie wykwalifikowanego pracownika jest bardzo istotnym składnikiem funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Gdy jednak odszukamy już taką osobę, która świetnie sprawdzi się na danym stanowisku, musimy także zadbać o stały wzrost jej kwalifikacji. Dokonuje się tego zazwyczaj przy pomocy przeróżnego typu szkoleń, wcześniej jednak trzeba wiedzieć, w jakim zakresie rozwój osób pracujących w naszej firmie nie przebiega tak jakbyśmy tego chcieli.


Istotne jest więc rozpatrzenie dokonań personelu i poddanie analizie tego co nadal trzeba ulepszyć. W tymże celu, zwykle przeprowadza się okresowe oceny pracowników firmy, które mają wykazać wszystkie nie do końca dobrze działające elementy w pracy osób zajmujących się zadaniami na konkretnym stanowisku. Dzisiaj są one wykonywane przez większość firm w naszym państwie i przynoszą świetne efekty.

Wśród najpopularniejszych a zarazem tych najlepszych metod mieści się technika, a tak naprawdę ocena 360 stopni. Chodzi w niej o badanie całkowitego otoczenia podwładnego i w ten sposób robiona jest jego analiza.

Ten tekst, który w tej chwili analizujesz posiada interesujące informacje, ale jeśli pragniesz zdobyć zbliżone wiadomości na omawiany temat, to sięgnij po źródło.

Taki rodzaj sprawdzania zalicza się do nadzwyczaj obiektywnych, bo nagromadzone dane pochodzą nie tylko od samego badanego, ale również jego partnerów, kolegów, a nawet klientów, z jakimi miał do czynienia. Badanie to przekazuje więc obszerną ilość wskazówek odnośnie wiedzy ocenianego i pozwala lepiej go zmotywować znając poglądy na jego temat z jednostek z zewnątrz. Partnerzy mogą powiedzieć kilka słów na temat badanego dając informacje na temat jego określonych zachowań w pracy, sam badany, natomiast ma możliwość swojej samooceny, co także pozwala mu naprawić własne ewentualne błędy w postępowaniu.

Dużo osób, kiedy słyszy hasło ocena okresowa pracownika postrzega to jako działania, których celem jest wyodrębnienie najgorszego pracownika w przedsiębiorstwie i dokonanie zwolnień w personelu. Z powodu takiego postrzegania sprawy, ocena pracownicza niejednokrotnie budzi strach w gronie ludzi pracujących w określonym przedsiębiorstwie. Nie powinno tak jednak być, bo tego rodzaju oceny powinny jedynie pokazać jak następuje wzrost kwalifikacji pracownika na danym stanowisku. Jeśli wyniki nie będą dobre, następnym działaniem pracodawców musi być poprawa możliwości, dzięki którym taki rozwój powinien nastąpić, a nie dokonywanie zwolnień. Dlatego też, ocena pracownicza powinna być uznawana przez pracowników jako możliwość pokazania swoim szefom, niedoskonałości w funkcjonowaniu konkretnych działów przedsiębiorstwa.

Sama ocena 360 stopni ma wpływ także na zaspokajanie oczekiwań współpracowników i ogólnej organizacji, bo mierzy postępy działań i daje obraz wszystkich niedociągnięć. To zdaje się być istotą kluczową do prowadzenia zdrowego, mocnego jak również efektywnego zespołu. Wyszukanie błędów ma pomóc lepiej zmobilizować grupę oraz sprawić, że będą bardziej pochłonięci oraz zintegrowani z firmą.


Ocena okresowa pracownika ma miejsce najczęściej raz na pół roku lub na rok, a kryteria będące podstawą oceny zależą przede wszystkim od stanowiska, na którym pracuje konkretna osoba. Jest kilka najważniejszych sposobów wykonywania takiego rodzaju ocen.
22/08/09, 07:01:12