Narzędzia oceny podwładnych dające mierzalne skutki

Każda firma, niezależnie od wielkości, składa się z pojedynczych jednostek, czyli pracowników. Tego rodzaju jednostek jest bardzo dużo w największych firmach. Wiadome jest natomiast, że im więcej elementów trzeba kontrolować, tym trudniej temu obowiązkowi sprostać. Za to w firmach, które zatrudniają dziesiątki czy nawet setki osób niezbędne jest sprawdzanie, czy zatrudnieni dobrze wypełniają swoje obowiązki. Niedociągnięcia i uchybienia w pracy pojedynczych ludzi mogą bowiem stać się przyczyną gorszych rezultatów całej firmy.

Przydatne są więc specjalne metody określania efektów pracowników. W tymDo tego celu został stworzony system oceny pracowników (zobacz program do oceny pracowników - Elevato Software). W różnych przedsiębiorstwach przybiera on rozmaite formy, jednak generalnie opiera się na tym samym. Ocena pracowników ma za zadanie pokazać to, w jaki sposób pracują i jakie ich działania przynoszą efekty. Do tego celu używane są rozmaite metody zaczerpnięte z psychologii.

Ocena pracownika
Metody oceny

Ocen tego typu można dokonywać różnymi metodami. Zazwyczaj do tego celu sporządza się ankiety i kwestionariusze, które wypełniają zatrudnieni w firmach. Jest to metoda wygodna, jej elementarną zaletą jest to, że można zbadać większą liczbę ludzi w tym samym momencie. Jedyne, co jest konieczne, to stworzenie ankiety i powielenie jej w wielu kopiach. Rozprowadzanie elementów tego rodzaju w ramach przedsiębiorstwa zwykle nie nastręcza kłopotów, szczególnie gdy rozprowadza się kwestionariusze w wersji elektronicznej. Charakterystycznym rodzajem jest tak zwana ocena 360 stopni (sprawdź jak przebiega ocena 360 stopni z Elevato Software). Jej celem jest przyjrzenie się pojedynczemu pracownikowi w możliwie jak najbardziej dogłębny sposób.
1 2