Narzędzia oceny podwładnych dające mierzalne skutki

Każda firma, niezależnie od wielkości, składa się z pojedynczych jednostek, czyli pracowników. Tego rodzaju jednostek jest bardzo dużo w największych firmach. Wiadome jest natomiast, że im więcej elementów trzeba kontrolować, tym trudniej temu obowiązkowi sprostać. Za to w firmach, które zatrudniają dziesiątki czy nawet setki osób niezbędne jest sprawdzanie, czy zatrudnieni dobrze wypełniają swoje obowiązki. Niedociągnięcia i uchybienia w pracy pojedynczych ludzi mogą bowiem stać się przyczyną gorszych rezultatów całej firmy.

Przydatne są więc specjalne metody określania efektów pracowników. W tymDo tego celu został stworzony system oceny pracowników (zobacz program do oceny pracowników - Elevato Software). W różnych przedsiębiorstwach przybiera on rozmaite formy, jednak generalnie opiera się na tym samym. Ocena pracowników ma za zadanie pokazać to, w jaki sposób pracują i jakie ich działania przynoszą efekty.

Ten serwis internetowy (http://www.visaandwork.com/szkolenia), który posiada dane na podnoszony wątek, jest niesamowicie genialny, lecz masz możliwość zgłębić odmienne wiadomości w tym temacie, klikając tu.

Do tego celu używane są rozmaite metody zaczerpnięte z psychologii.

Ocena pracownika
Metody oceny

Ocen tego typu można dokonywać różnymi metodami. Zazwyczaj do tego celu sporządza się ankiety i kwestionariusze, które wypełniają zatrudnieni w firmach. Jest to metoda wygodna, jej elementarną zaletą jest to, że można zbadać większą liczbę ludzi w tym samym momencie. Jedyne, co jest konieczne, to stworzenie ankiety i powielenie jej w wielu kopiach. Rozprowadzanie elementów tego rodzaju w ramach przedsiębiorstwa zwykle nie nastręcza kłopotów, szczególnie gdy rozprowadza się kwestionariusze w wersji elektronicznej. Charakterystycznym rodzajem jest tak zwana ocena 360 stopni (sprawdź jak przebiega ocena 360 stopni z Elevato Software). Jej celem jest przyjrzenie się pojedynczemu pracownikowi w możliwie jak najbardziej dogłębny sposób.

Następstwa oceny

Przeorowadzanie oceny pracowniczej wywołuje wiele skutków. Przedsięwzięcia tego typu zwykle dokonywane są regularnie, zazwyczaj raz do roku. Dla zatrudnionych osób oznacza to na pewno zwiększony poziom stresu w czasie, gdy ankiety są wykonywane. Dla pracodawców z kolei ocena okresowa pracownika jest rzetelnym źródłem informacji w kwestii tego, w jaki sposób on pracuje i czy poczynił postępy od czasu zatrudnienia w firmie. Dzięki temu zwierzchnicy mogą wdrożyć odpowiednie szkolenia lub też przyznawać podwyżki i awans.
19/11/09, 07:08:06