Wykorzystanie gazu ziemnego

Z gazem ziemnym ma się często styczność w codziennym życiu. Jest on niezwykle ważnym surowcem o szerokim zastosowaniu. Jego zasoby na świecie są spore, ale przewiduje się, że za kilka dekad zaczną się kończyć. Zarówno pod względem obecności, jak i wydobycia gazu ziemnego na świecie przoduje Rosja. Znacznych rozmiarów złoża odkryto również na terenie Norwegii, pod dnem morza. W Polsce natomiast wydobycie tego surowca nie jest zbyt duże i ogranicza się do pojedynczych, niewielkich ośrodków.

gaz ziemny na gen.com.pl
W kraju koncesję na obrót gazem ziemnym ma pojedyncza firma, a pozostałe posiadają koncesję na handel ze spółkami z innych krajów. Oznacza to, że do mieszkań w Polsce surowiec ten dostarcza jedna firma. Koszty wykorzystywania tego surowca zależą od dużej liczby czynników.

Wykorzystanie w domu
W domach własnościowych gazu ziemnego używa się do zróżnicowanych celów. Najbardziej rozpowszechnionym i popularnym jest bez wątpienia zastosowanie go do kuchenek gazowych. Kuchenki te obecnie co prawda powoli Zamieniane są na urządzenia elektryczne, jednak do zupełnego wyparcia kuchenek starego typu minie jeszcze dużo czasu. Gaz ziemny w kuchenkach jest surowcem stosunkowo niebezpiecznym, przy niepoprawnym wykorzystaniu występuje niebezpieczeństwo uduszenia lub wybuchu. Z tego powodu mieszanka stworzona do użytku domowego uzupełniana jest o środek o charakterystycznym zapachu, by domownicy mogli wcześnie stwierdzić ulatnianie się gazu. Oprócz tego gaz wykorzystywany jest na szeroką skalę do ogrzewania domów i mieszkań. W takim wypadku należy liczyć się ze znacznie większymi opłatami za gaz.
1 2