Sposoby logicznego myślenia

W logice, jaka jest obowiązkowa na wielu kierunkach studiów jako przedmiot do zaliczenia, są określone reguły. Nauka ta mówi o klarowności oraz stosowaniu określonych wzorców. To właśnie z tego powodu w języku potocznym utarło się stwierdzenie, że coś jest lub może być logiczne. Niektóre nazwy możemy negować, wtedy ma miejsce tak zwana negacja. Określone nazwy w logice to wyrazy oraz wyrażenia. Spełniają one funkcje zazwyczaj taką, jak podmiot lub orzecznik.
Logika a najważniejsze zasady

Więcej treści

Większość nauk przyrodniczych, jak i humanistycznych, opiera się na filarze logiki

matematyka
Do czego odnosi się konotacja w logice?


obliczenia
Treścią wybranej nazwy w nauce takiej jak logika jest nic innego jak konotacja nazwy. Jej swoistym przeciwieństwem jest denotacja, jaka odnosi się do zakresu nazwy. Brany jest wtedy pod uwagę cały zbiór powiązanych desygnatów określonej nazwy. Konotowane są w szczególności cechy, jakimi odróżnia się dana nazwa. Jest to pewnego rodzaju ujednolicenie, które opiera się na ściśle określonych regułach. Za konotację każdy odbiorca powinien uznać komplet pewnych, klarownych cech, które odnoszą się do desygnatu.

Negacja – to znaczy prosto na czym jest to oparte

Niesamowicie ważną rolę w nauce takiej jak logika spełnia negacja. Poszczególne nazwy można negować. Biorąc pod uwagę stałe logiczne, m.in. funkcję negowania i to w jaki sposób wciela się ją w życie, można podsumować, że określona nazwa podlega zaprzeczeniu. W logice opcję używać tzw. potrójnej, jak i podwójnej – czyli klasycznej negacji. Stół czy nie-stół to dwie nazwy, jakie zostały poddane procesowi negacji. Nie-nie-nie-stół znaczyłby nie-stół, idąc tym tropem. Niezwykle istotny w każdej nazwie jest desygnat, czyli przedmiot, jakiego dotyczy określona nazwa.


Jakie są najważniejsze zasady logiki?

Przez odbiorców w logice muszą być brane pod lupę nie jedynie desygnaty, ale głównie kolejne ich funkcje. Między innymi denotacją wyrazu takiego jak poduszka będą rozmaite poduszki, jakie tylko odbiorca może sobie wyobrazić. Patrząc na funkcję taką jak konotacja, wskazać trzeba pewien zespół cech. Musi być on niezbędny do całkowitego określenia danej nazwy. Zespół tych cech pozwala skojarzyć wybrany przedmiot odbiorcy.
Treści źródłowe: www.tautologia.pl
18/06/15, 15:09:03