Dlaczego powinno się sortować odpady?

Problematyka ekologii często przewija się w naszych środkach masowego przekazu a także dyskusji publicznej.


Psycholog


Organizuje się różnorodne kampanie społeczne i edukacyjne w liceach ewentualnie przedsiębiorstwach. Czy wymienione działania odnoszą oczekiwany rezultat?


Z pewnością. Z roku na rok podnosi się poziom świadomości naszego społeczeństwa odnośnie na przykład recyklingu www.lrg-lodz.pl/. Na rynku funkcjonuje niejeden skup surowców wtórnych łódź jest tego doskonałym przykładem. Miasto może poszczycić się bowiem calkiem obszerną „bazą” tego typu „punktów”. W polskich gospodarstwach powstaje przeszło 1,5 miliona ton odpadów rocznie. Szkło, plastik, papier, zużyty sprzęt elektroniczny - wymieniać można bez przerwy. Zdecydowaną większość z nich można ponownie przetworzyć i co za tym idzie wyraźnie ograniczyć zanieczyszczenie otoczenia. Dobrze byłoby zadbać nie tylko o Ziemię, lecz również środowisko pracy. Dotyczy to przede wszystkim dużych firm, które bardzo często generują tysiące różnorakich dokumentów podczas swojej działalności.


Więcej treści

Nauczanie języka obcego przybiera aktualnie wielorakie formy - jak wyłowić najlepszą?

Kurs angielskiego
Nie ma wątpliwości, iż obecnie władanie na wielkim pułapie językiem zagranicznym bywa bardzo cenione, a nieraz wprost żądane, gdy zamierzamy podjąć pracę w internacjonalnej firmie. Nauka języka rozpoczyna się już w szkołach podstawowych, natomiast nie każdy posiada wrodzone zdolności językowe, żeby w takim trybie lekcji uzyskać wysoki poziom.
1 2