Szczecin zachęca inwestorów

Ilość osób mieszkających w Szczecinie ciągle się pomniejsza. Takie wnioski można wyciągnąć z administracyjnej wykazu mieszkańców zameldowanych na stałe. Zazwyczaj istnieją dwa główne powody takiej sytuacji. Pierwszy to starzenie się ludności, druga zaś to ucieczka do innych miast. To właśnie druga przyczyna jest największym problemem lokalnych władz. Dlaczego tak się dzieje? Czy można na nią coś zapobiec?
szczecin - pomnik
Ważnymi powodami takiej sytuacji są: brak pracy na lokalnym rynku, brak odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, a także nieduży popyt. Dlatego pośrednio regularne wpływy do budżetu są zbyt małe, a kapitał ludzki nie zapowiada możliwości zmiany sytuacji. Gdy tak się dzieje lokalne władze zlecają wykonanie profesjonalnych badań społecznych służących tworzeniu całkowicie nowych tendencji, które nadają kierunek i pchają rozwój lokalnej gospodarki. Dokładnie to stało się w przypadku Szczecina.

Więcej treści

Z jakiego powodu kadra kierownicza powinna się obecnie często szkolić?

szkolenie
Prowadzenie swojej działalności gospodarczej, niezależnie od tego czy jest to kilkuosobowa firma czy wielkie przedsiębiorstwo, to problematyczne zadanie. Każdy przedsiębiorca musi pamiętać, że podstawowe znaczenie ma kapitał ludzki. To właśnie pracownicy firmy w dużej mierze decydują o tym, czy zrealizowane zostaną wymagane cele. Bardzo ważni są też kierownicy, który kontrolują pracę zatrudnianych osób i rozdzielają obowiązki.


Rzecz pod hasłem jest konieczna do poruszenia motoru przemian i zatrzymania społeczności w mieście. Dane statystyczne przemawiają jednoznacznie. Zgodnie i informacjami podawanymi przez Work Service S.A. w 2014 prognozy wzrostu gospodarczego są pomyślne zarówno dla Polski, jak i Unii Europejskiej. Bezrobocie będzie malało, mają powstać nowe miejsca pracy, a płace odrobinę wzrosną.

szczecin
Władzom Szczecina niezmiernie zależy na polepszeniu obecnej sytuacji, zachęceniu społeczności do pozostania w mieście a także na lokalnym rozwoju gospodarczym.

Ponadto stworzono portal , który ma za zadanie zachęcić przedsiębiorców do zainwestowania w Szczecinie. Opublikowano w nim informacje o lokalnej gospodarce, uwarunkowaniach naturalnych, opinie przedsiębiorców, które działają na lokalnym rynku, informacje o uwarunkowaniach lokalizacyjnych i komunikacyjnych, najważniejsze atuty oraz atrakcje, a także niezwykle istotną strategię rozwoju miasta do roku 2025.

Jeśli intryguje Cię omawiany tekst, to bez ociągania kliknij tu i zobacz dodatkowo inny równie pasjonujący news kredyty hipoteczne wrocław.Strategia rozwoju Szczecina 2025, to bardzo ważny dokument. Do wykonania jej przyczyniło się mnóstwo analiz i badań. Opracowana strategia wykorzystuje mocne strony i szanse wynikające z analizy SWOT, a zasadnicze kierunki zmian dotyczą postępu społeczno-gospodarczego, czyli obszarów, które wymagają natychmiastowych zmian.
18/10/30, 07:14:02