Ocenianie pracownika w firmie

W większych przedsiębiorstwach i korporacjach zatrudnionych jest wiele osób na rozmaitych stanowiskach. Często więc bywa tak, że rezultatów pracy konkretnych ludzi nie widać na co dzień. Są specjalne metody na to, by dowiedzieć się, jaki był wkład określonego pracownika w wyniki danej firmy. W obecnym świecie wydajność w pracy jest cechą bardzo pożądaną i poszukiwaną.

Wiąże się to niejednokrotnie z pracą ponad siły w celu sprostania wymaganiom. To z kolei może skutkować zwiększonym poziomem stresu i napięcia w życiu codziennym. Z tego powodu we współczesnej rzeczywistości tak często spotykane są przypadki depresji i stale gorszego samopoczucia. Na dzień dzisiejszy również w krajowych firmach normą staje się cykliczna ocena pracownicza . wykonuje się ją za pomocą konkretnych narzędzi, na przykład w formie specjalnych testów. Jest to znaczące dla nakreślenia profilu danego człowieka i wartości jego pracy.

Więcej treści

Co to jest ocena 360 stopni

Biznesmen
Od dawna już podwładni podlegają kontroli. Niegdyś stosowano do tego celu rygorystyczne zasady, a praca przeprowadzana była pod ostrym dozorem szefów. Teraz, aby dowiedzieć się na ile dobrze pracujemy stworzone zostały różne modele oceny. Ocena pracownicza pomoże szefowi dokonać odpowiedniej selekcji, ale także pochwalić tych najlepszych i odpowiednio ich motywować.


Ocena
Jest parę rodzajów oceny pracownika. Wyróżnia się je przede wszystkim z uwagi na skrupulatność, z jaką się je przeprowadza. Jednym z najbardziej drobiazgowych typów oceny jest tak zwana ocena 360 stopni (polecam aplikację do ocen 360s). Polega ona na tym, że opinie na temat danego pracownika wypowiadają wszyscy ludzie z jego najbliższego otoczenia w firmie. Interesujące jest to, że zazwyczaj również pracownicy dokonują oceny własnego przełożonego. W oparciu o tę ocenę wyciąga się dużo interesujących wniosków. Przede wszystkim można zdobyć informacje, w jaki sposób badany pracownik odnosi się do kolegów z pracy czy swoich podwładnych. Ocena tego rodzaju w większej części dużych przedsiębiorstw odbywa się cyklicznie, najczęściej raz w roku.

Rozmaite oceny pracowników pozwalają na zdobycie dużej wiedzy na temat pracownika. Uzyskuje się opinię innych o nim, a więc także o tym jak pracuje i z jakimi rezultatami. Dzięki tych informacji można podjąć decyzję, w jaki sposób można udzielić wsparcie pracownikowi, zmobilizować go lub nagrodzić za dokonania. Rezultatem tego bywa przykładowo skierowanie go na odpowiednie szkolenie. Oceny skutkują niekiedy także awansem czy premią lub wręcz przeciwnie – wypowiedzeniem dla pracownika. Pozwalają także na tworzenie zestawień statystycznych na temat osób zatrudnionych w firmie.
18/06/22, 14:26:03