Dziennikarstwo w Polsce jest naprawdę na najwyższym poziomie - wiele dziennikarzy chce relacjonować najważniejsze wydarzenia w kraju i na świecie

Dziennikarstwo to trudny zawód - zawsze należny być przygotowanym i profesjonalnym. Wobec tego najlepsi z najlepszych najczęściej po jakimś czasie mają szansę pracy choćby w Sejmie czy Senacie.
Piotr Osuch, specjalista chirurgii plastycznej


W Polsce mamy świetne szkoły, które kształcą najwyższej klasy dziennikarzy. Później pracują oni w wielu stacjach radiowych lub gazetach. Często udają się też z polecenia swojego kierownika za granicę, gdyż świetnie posługują się różnymi językami obcymi. Mają możliwość pracować jako reportażyści. Najtrudniej rzecz jasna jest tym, którzy komentują wydarzenia z regionów objętych wojną. Jest to wówczas nie tylko niebezpieczne, ale również trudne emocjonalnie. Pracę w znacznie lepszych warunkach, ale w ogóle nie prostszą mają ci dziennikarze, którzy pracują w Parlamencie lub przy różnych instytucjach europejskich. Potrzebna jest im wtedy akredytacja. Jeśli zajrzymy do słownika akredytacja (Collegium Novum-kliknij nasz link) to najnormalniejsze w świecie pełnienie obowiązków w różnego typu organizacjach. Dziennikarz posiada wówczas specjalną przepustkę i wyłącznie on jest w stanie wejść do Sejmu czy innej instytucji. Rzecz jasna wraz z nim cała jego grupa - czyli dźwiękowiec oraz kamerzysta. Akredytacja nie tyczy się tylko dziennikarzy. Uwierzytelniać można różne laboratoria czy uniwersytety.
Wówczas też chodzi w przybliżeniu o to, że daje się pewnego typu upoważnienie po uprzednim kontroli jakości usług i prawidłowości postępowania w danej jednostce.
19/02/28, 09:20:02