Aplikacje pomagające zaplanować ciągłość działań - ważne informacje

Wielkie przedsiębiorstwa, które są np. dostawcami części dla innych firm powinny utrzymać ciągłą produkcję nawet w sytuacji wystąpienia bardzo ciężkich lub niemożliwych do prognozowania sytuacji – naturalnych kataklizmów, katastrof, ataków terrorystycznych i pozostałych podobnych czynników. Często takie działania łączą się z przeniesieniem lokalizacji firmy oraz całych zakładów produkcyjnych razem z drogim i zaawansowanym sprzętem w całkiem inne miejsce.
baza danych
Niedawna powódź w Japonii, podczas której zostały zniszczone zakłady produkujące części komputerowe udowadnia jak ważne dla finansów na całym świecie są to działania. Tego rodzaju planowanie postępowania w sytuacji kryzysowej nazywa się planowaniem ciągłości działania.

Planowanie na wypadek kryzysu

Ciągłość działania firmy w czasie kryzysu może decydować o jej dalszym działaniu. Z tego powodu największe firmy stale prowadzą skrupulatne analizy ryzyka aby ocenić prawdopodobieństwo wystąpienia rozmaitych niebezpieczeństw.

backup danych
Kolejnym istotnym elementem jest opracowanie planu działania dla jak największej liczby losowych zdarzeń. W późniejszym czasie założenia teoretyczne powstałe w tym procesie wprowadza się w życie, poddając je zbiorowi eksperymentów. Następnym etapem planowania kryzysowego jest wyciągnięcie wniosków z przeprowadzonych eksperymentów, oraz zaplanowanie w oparciu o te wnioski zmian w planie działania. Jest to proces stały i cykliczny, wymagający znacznych nakładów pieniężnych i przeprowadzania szeregu szkoleń wśród pracowników.

Więcej treści

Zdobądź wartościową pracę w IT

Zaginieni w sieci
Szeroko rozumiana branża IT już bardzo intensywnie rozwija się już od dłuższego czasu, i obecnie na pewno należy do zdecydowanie najważniejszych gałęzi całej współczesnej gospodarki. Nie ma w tym jednak absolutnie niczego dziwnego, gdyż same związane z tym usługi odznaczają się bardzo dużym zróżnicowaniem i nierzadko pełnią bardzo istotną funkcję w życiu codziennym właściwie każdego z nas.


inżynier informatyki
Bezpieczeństwo danych firmy

Konieczność zmiany lokalizacji siedziby firmy pociąga za sobą sporo niebezpieczeństw dla istotnych danych składowanych na dyskach twardych firmowych komputerów. Business continuity management wielką wagę przywiązuje właśnie do zabezpieczania infrastruktury IT firmy. Wypłynięcie danych poza przedsiębiorstwo miewa groźne następstwa nie tylko w formie strat finansowych, ale także może pociągać za sobą następstwa prawne.

Z tego powodu niezwykle istotne jest odpowiednie zabezpieczanie i szyfrowanie kopii zapasowych dokumentów znajdujących się w firmie, jak i odpowiednie ich składowanie. Wiąże się to z zestawem drogich szkoleń dla zatrudnionych w dziale IT, jest to jednak inwestycja z pewnością opłacalna i zapewniająca dobre rezultaty.
20/11/19, 07:21:08