Pobierz, zapisz i dostarcz online - proste wyjście składania PIT.

Osoba prowadząca działalność gospodarczą, w terminie do 30 kwietnia, musi złożyć, w określonym dla własnego miejsca zamieszkania, Urzędzie Skarbowym, roczne podsumowanie podatkowe. W rozliczeniu PIT za 2014, sporządzonym zgodnie z ustalonymi regułami wzoru, powinny zostać wykazane osiągnięte w ciągu roku ciężary fiskalne objęte opodatkowaniem na zasadach ogólnych. W zobowiązaniu trzeba zakreślić wielkość ciężaru fiskalnego, jak również informację o zapłaconych do skarbówki zaliczkach na podatek – jeśli takie zaistniały.finanse, rachunki
Najpowszechniejszą formą składania zobowiązania jest wręczenie go w punkcie podawczym Urzędu Skarbowego. Niewykluczone jest również złożenie deklaracji alternatywną metodą. Powszechne stało się nadawanie zeznania podatkowego w formie dokumentu elektronicznego, od razu do fiskusa, połączone z uzyskaniem urzędowego poświadczenia otrzymania.

Wysyłanie zeznania online nie wymaga posiadania e-podpisu. Weryfikację podatnika, przeprowadza się za pomocą pięciu danych osobowych dotyczących płatnika: NIP albo numer PESEL – w zależności od płatnika, imię (pierwsze), nazwisko, data urodzenia, wartość przychodu wskazana w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym jest składany formularz elektroniczny. Więcej informacji: jak wygląda rozliczenie pit online

Wysłanie PIT przez Internet to przyjazny, szybki, bezpieczny środek na roczne rozliczenie podatkowe. Dodatkowo, wypełnianie PIT (zobacz wypełnianie pit 36) online, nie przysparza niepotrzebnych formalności i opłat. Wypełnienie PITu on-line daje również możliwość wnioskowania o należne ulgi i odliczenia - informacje o ulgach i odliczeniach.


Dzięki temu mamy także zabezpieczenie poprawnego uzupełnienia formularza ze wszystkimi dodatkami. Jest to sposób polecany przez wielu księgowych oraz zalecany przez organizacje ekonomiczne. Bilansowanie roczne za 2014 rok, rozliczane w 2015 roku, nie będzie odbiegało dużo od tego z ubiegłego roku. Nie wprowadzono bowiem, znaczących zmian w rabatach podatkowych oraz nie zmniejszono zakresu ich obowiązywania.
20/10/07, 16:37:06