Własna firma

Szara strefa
Wybierając drogę kariery zawodowej wielu z nas wychodzi z zamiarem założenia swojej działalności gospodarczej. Posiadanie prywatnej firmy ma wiele plusów: pracujemy sami na siebie, nie na tych, którzy są nad nami, zyskujemy możliwość podejmowania własnych decyzji, kierowania rozwojem firmy, wyboru pasujących nam partnerów i pracowników.

Zgodzisz się raczej, że analizowany tekst jest nieszablonowy. Jeśli więc chcesz poznać go lepiej, zobacz informacje znajdujące się tutaj.

Jak to się mówi: „sami sobie jesteśmy szefami”.


Niestety wiążą się z tym również liczne większe lub mniejsze trudności i ogólnie negatywne aspekty, między innymi musimy osobiście ponosić wszelkie koszty, sami pokrywać ewentualne straty, do tego dochodzi również „papierkowa robota”, która dla wielu z nas jest czarną magią no i znienawidzone przez wszystkich podatki, w których też nie zawsze jesteśmy obeznani. Założeniem tego tekstu jest właśnie przybliżenie chociaż części z formalności, które czekają tych z nas, którzy mają w planach zakładanie firmy.

Rejestracja firmy krok po kroku

Czynnością, którą musimy wykonać jako pierwszą, jest rejestracja firmy. Nie kojarzy się to zbyt dobrze, ale nie ma powodu do obaw - w roku 2012 Rząd wprowadził wiele udogodnień w tej sprawie. Wszystko, co musisz zrobić, to kolejno:

1. Mieć pomysł (Czym miała by się zajmować Twoja działalność i jakie ma w tej branży szanse na powodzenie?) 2. Wybrać formę działalności (Jaka będzie forma prawna działalności dla firmy?) 3. Zgłosić ją do Ewidencji Działalności Gospodarczej (Rejestracji Urząd dokonuje na wniosek zainteresowanego w oparciu o formularz CEIDG-1.) 4. Zarejestrować firmę w Urzędzie Statystycznym (Aby otrzymać numer REGON.) 5. Przygotować pieczątkę firmową (Na pieczątce muszą znajdować się następujące informacje: pełna nazwa firmy, siedziba, oraz numer REGON.) 6. Założyć firmowe konto (Wybierając bank dla swojej działalności, zwróć wyjątkową uwagę na koszty stałe związane z prowadzeniem rachunku firmowego, koszty przelewów do US i ZUS, opcję obsługi konta przez Internet, oraz rozmieszczenie bankomatów.) 7. Zarejestrować firmę w Urzędzie Skarbowym (W tej chwili zgłoszenie do Urzędu Skarbowego wraz z doborem formy opodatkowania następuje w oparciu o zgłoszenie w ramach CEIDG-1 - i składane jest drogą internetową.) 8.

Jeśli poszukujesz uzupełniających danych na analizowany w tym serwisie problem, to na pewno znajdziesz więcej pod linkiem (www.komornikslask.com/).

Zarejestrować firmę w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (Zgłoszenie do ZUS następuje również w oparciu o wniosek CEIDG-1. Należy jednak zgłosić pracowników i osoby współpracujące do ubezpieczenia w terminie 7 dni od ich przyjęcia do pracy.) 9. Zgłosić działalność w innych urzędach związanych z rejestracją firmy (Zatrudniając pracownika należy w ciągu 14 dni poinformować o tym Państwową Inspekcję Pracy. W przypadku, gdy planuje się otworzyć na przykład salon kosmetyczny lub sklep spożywczy, odbioru miejsca wykonywania działalności musi dokonać również Sanepid.) 10. Zaprojektować firmowe logo oraz stronę internetową.

Składki ZUS

Kolejną niepokojącą sprawą są składki ZUS, które są znaczącym, comiesięcznym wydatkiem. Lepsza wiadomość jest taka, iż osoby, które dopiero co zakładają działalność gospodarczą przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia działalności mogą odprowadzać niższe składki na ubezpieczenia społeczne.Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w tym przypadku stanowi zadeklarowana kwota, nie mniejsza jednak niż 30 procent kwoty minimalnego wynagrodzenia wynoszącego 1500 zł (w 2012 roku jest to kwota 450 PLN). Znaczy to, że w 2012 roku każdego miesiąca do ZUS na ubezpieczenia społeczne przekazać będziemy musieli 142,38 PLN. Poza tym, oprócz składek na ubezpieczenia społeczne, każdy przedsiębiorca  ma obowiązek płacić składki na ubezpieczenie zdrowotne. Łączna kwota ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego przez pierwsze 24 miesiące to 396,93 PLN. Zatrudniając pracowników należy również pamiętać o ZUS RMUA, czyli imiennym raporcie miesięcznym dla osoby ubezpieczonej (naszego pracownika, za którego odprowadzamy składki). Od 1 stycznia 2012 roku jesteśmy zobowiązani przekazywać taki raport pracownikowi raz do roku.

Zawieszenie działalności

Więcej treści

W jaki sposób porządnie zmotywować swoich pracowników?

Praca zespołowa
Pracodawcy, którzy myślą, że jeżeli zagrożą swoim ludziom zwolnieniem z firmy nie powinni raczej sądzić, iż taka metoda ma jakikolwiek sens. To chamskie, a co najbardziej znaczące, wcale nie jest zbytnio skuteczne. Własnych ludzi jak najbardziej można, a nawet należy zmotywować do solidniejszej pracy, lecz w żadnym wypadku nie należy sądzić, że straszaki to świetna metoda. Odpowiedni system motywacji to w zasadzie ten, który nie wprowadza nerwówki do firmy, beznadziejnej atmosfery, etc. Ludzie muszą bardzo lubić własną pracę albo przynajmniej ją szanować. To coś pewnego.


Chwilowy biznesowy impas - to problem, z którym często zmierzyć musi się polski przedsiębiorca. Co należy zrobić, jeżeli nasza działalność nie przynosi pożądanych dochodów? Działalność zawiesić można na jakiś czas, przeczekać do czasu, aż sytuacja na rynku się poprawi. Firmę zawiesić można na czas od 30 dni do 24 miesięcy. Gdzie załatwia się formalności? Firmy wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego składają wnioski o zawieszenie działalności gospodarczej w sądzie rejestrowym. Natomiast osoby fizyczne składają podobny wniosek do Ewidencji Działalności Gospodarczej. Lecz, nie każda firma ma taką opcję. Może tego dokonać tylko osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (jednoosobowa firma) oraz fundacje, spółka czy wszyscy wspólnicy spółki cywilnej, o ile nie zatrudniają żadnych osób.
Dodane przez: B.S.
19/07/20, 07:04:10