Co to jest ocena okresowa?

Oceny okresowe pracowników to obecnie często stosowany sposób sprawdzania ich kompetencji, lecz także oceny tego jakie przymioty pracowników są wartościowe na określonym stanowisku. Jak wynika z badań tylko nieznacznie ponad 10% dużych przedsiębiorstw oraz korporacji nie korzysta z tego rodzaju metod kontroli.
Mocne wejście Twojej firmy
Na przełomie minionych lat stworzono kilka głównych kierunków, jakie pozwalają na dobrą ocenę, a wśród nich różnorakie kryteria. Te są przygotowywane bezpośrednio w danym przedsiębiorstwie. Bierze się bowiem pod uwagę jej określone zapotrzebowania oraz oczekiwania. Oceny okresowe pracowników zezwalają rzecz jasna na poprawę stanu w firmie. Wylicza się kilka metod ocen takiego typu a wśród nich najczęściej używaną jest ocena 360 stopni. Dzięki niej ocena pracownika weryfikowana jest przez rozmowy nie tylko z ocenianym pracownikiem (zobacz ilość dni urlopu), lecz również jego otoczeniem w pracy. Tu głównie sięga się po opinię menagerów, kolegów lub nawet klientów, z jakimi pracownik miał do czynienia.

Kolejnym sposobem, by ocena pracownika przebiegła odpowiednio jest ocena 180 stopni.

Jeśli zaciekawiły Cię materiały publikowane na niniejszej witrynie, to z pewnością świeża publikacja również okaże się dla Ciebie wartościowa.

Jest ona łudząco podobna do tej opisanej powyżej, różni się głównie wykluczeniem w kumulowaniu opinii klientów oraz menagera. Tu najczęściej wiedzę o pracowniku zbiera się przez wywiady ze współpracownikami a także głównym szefem. Ocena pracownika jest również osiągalna dzięki technice jaką jest technika wydarzeń krytycznych. W tym przypadku zbiera się informacje na temat powodzeń oraz potknięć badanego w danym czasie. Dzięki temu przełożony ma dobry obraz całkowitych poczynań podwładnego.


Więcej treści

Narzędzia oceny podwładnych dające mierzalne skutki

Rozwój pracownika
Każda firma, niezależnie od rozmiarów, składa się z pojedynczych elementów, czyli pracowników. Tych jednostek jest szczególnie dużo w przypadku największych korporacji. Wiadome jest natomiast, że im więcej jednostek należy mieć pod kontrolą, tym trudniej tego obowiązku dopełnić. Z kolei w przedsiębiorstwach, które zatrudniają dziesiątki czy nawet setki ludzi niezbędne jest kontrolowanie, czy pracownicy właściwie wypełniają swoje obowiązki. Niedociągnięcia i uchybienia w pracy pojedynczych ludzi mogą bowiem stać się powodem gorszych rezultatów całej firmy.


To z której techniki korzysta dane przedsiębiorstwo zależy od profilu działania oraz zapotrzebowania w danym momencie. Często taka ocena pracownika stosowana jest raz w roku i szczególnie od jej rezultatu zależy gratyfikacja czy kariera danego podwładnego. Wyniki ocen pozwalają także na ich sprawdzenie. Takie wiadomości pozwalają podjąć właściwe decyzje o przydzieleniu przykładowo dodatkowych kursów.
19/09/29, 07:06:06