Co to właściwie jest monitorowanie zatrudnionych w przedsiębiorstwie

Kwestia podglądu pracownika w zakresie jego prawa do prywatności, że żaden przepis prawa lokalnego nie obejmuje definicji dóbr prywatnych, do których kwalifikuje się również prawo do prywatności. Podobnie jak nie ma prawnej definicji dóbr indywidualnych, tak brak jest w lokalnym ustawodawstwie definicji intymności, lub także prawa do prywatności. Prawo do intymności bywa ochraniane na gruncie prawa pracy. Intymność jednostki zatrudnionej podlega takiej trosce, której podlegają pozostałe interesy i prawa niemajątkowe.

szkolenie pracowników
Postęp technik teleinformatycznych w powiązaniu z zabieganiem pracodawców do posiadania jak największej wiedzy o zachowaniu pracujących podczas pracy sprawia, że prawo (zobacz www.winski.pl/prawo-autorskie.html) do prywatności pracownika bywa coraz to nagminniej zagrożone. Niebezpieczeństwo to połączone jest ze stosowaniem przez pracodawców monitorowania pracowników.

Takie zjawisko, że krajowe ustawodawstwo pracy, nie dostosowuje wręcz problemów monitoringu w miejscu pracy, stwarza grunt do przegiąć zarówno ze strony chlebodawców, jak i pracowników.

Monitorowanie pracowników symbolizuje czynności podjęte w celu gromadzenia informacji o pracownikach przez poddanie ich obserwacji bezpośredniej, lub za pośrednictwem środków elektronicznych.

Z jednej strony trzeba mieć na uwadze zjawisko, iż chlebodawca ma prawo sprawdzać tok pracy, aby posiadać rzeczywistą sposobność weryfikacji jej efektywności, a pracownik w godzinach pracy zobligowany jest ją świadczyć i zostawać do dyspozycji chlebodawcy.

Działania kontrolne podjęte przez pracodawcę są poza tym wytłumaczone tym, że pracodawca przyjmując zagrożenie zatrudnieniowe ponosi odpowiedzialność za działalności pracujących. Jednakże pracodawca musi wiedzieć, żeby w osobistych działaniach, posiadających na celu obronę firmy, nie pogwałcał prawa pracowników do poszanowania ich dóbr intymnych.

Z pewnością brak zarządzeń ustawowych traktujących monitorowania pracowników, utrudnia określenie dobitnych zakresów dla przedsięwzięć pracodawców. Podejmowane są jednak dążności wyznaczenia warunków, jakie powinny być osiągnięte przy monitorowaniu pracowników.
19/04/05, 07:48:03