Logika - królowa nauk

Panuje powszechna opinia, że to matematyka jest „królową nauk”, wiele osób traci jednak kontakt z tą dziedziną nauki w późniejszych stadiach edukacji. Większość podstawowych dyscyplin naukowych, zarówno przyrodniczych, jak i humanistycznych, opiera się na filarze logiki. Nauka ta jest głównym instrumentem wnioskowania używanym zarówno przez specjalistów z dziedziny matematyki, informatyków, jak i filozofów. Jest to przy tym jedyny przedmiot, który jest wspólny dla każdego kierunku w programach studiów wyższych uczelni. Humaniści poznają logikę od strony filozoficznej, skupiającą się na paradoksach i wartościowaniu zdań, natomiast studenci kierunków matematyczno-przyrodniczych rozwijają swoje zdolności w logice matematycznej, w której największą rolę pełni udowadnianie twierdzeń.
Główne elementy:

książka
Podstawę logiki stanowią zależności między zdaniami, które są oznaczane w formie podobnej do działań matematycznych. Zdanie może przybrać zarówno postać wyrazową, jak i matematyczną. Ważne, żeby ocenić, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe. Dopiero w tym momencie można rozpatrywać zależności między zdaniami składowymi. Jedną z najważniejszych zależności w logice jest koniunkcja logiczna, zwana także iloczynem logicznym. Koniunkcja jest prawdziwa wówczas, gdy oba zdania składowe są prawdziwe.

Sprawdź autorski serwis - trzeba kliknąć na umieszczony niżej link i tam masz możliwość przeczytać dodatkowe informacje na ten pasjonujący temat.

Można to przedstawić za pomocą dowolnego wyrażenia, gdzie iloczyn zastępuje spójnik „i”. Jeśli jedno ze zdań składowych nie będzie prawdziwe, wtedy całe zdanie również będzie fałszywe.

Wykorzystanie w praktyce:

Więcej treści

Większość nauk przyrodniczych, jak i humanistycznych, opiera się na filarze logiki

matematyka
Do czego odnosi się konotacja w logice?


Wielu ludzi jest zdania, że logika jest skomplikowaną metodą wyrażania rzeczy prostych. Ma to jednak swoje uzasadnienie praktyczne, logika jest nauką szeroko stosowaną przykładowo przez specjalistów pracujących nad sztuczną inteligencją. Zaszczepienie syntetycznemu umysłowi podstawowych zasad, które dla przeciętnego człowieka wydają się oczywiste, jest niezwykle długotrwałym i zawiłym zadaniem.

Jeśli masz ochotę zgłębić następne dane na opublikowany tutaj temat, zobacz tekst na portalu (http://www.transcom-system.com.pl/pl/filtracja-przemyslowa), a niewątpliwie on również będzie dla Ciebie szczególny.

Komputer obdarzony tego rodzaju inteligencją poza logicznym ocenianiem danych uzyskanych z otoczenia, musi być w stanie przeprowadzać zawiłe czynności.
Jak się bowiem okazuje, powtórzenie drogi rozumowania człowieka jest czynnością bardzo trudną i wymaga nakreślenia od podstaw różnorodnych zależności, takich jak przedstawiony już iloczyn logiczny, czy implikacja. W praktyce oznacza to wprowadzanie bardzo wielu zdań do pamięci urządzenia i przypisywanie im wartości w kategorii „prawda” i „fałsz”.
19/09/14, 07:06:06