Cele szkoły dialogu – drogi prowadzenia szkoleń

Fundacje, działające w kraju w sprawie szerzenia świadomości osób bardzo młodych na problem dyskryminacji żydów, mają przed sobą niełatwe zadanie. Praktyka nie w każdym przypadku bowiem idzie razem z teorią, a prowadzone dotychczas projekty niekoniecznie muszą spełniać wymogi młodzieży.
szkoła
Popularna szkoła (www.promar.edu.pl) dialogu to dokładnie przygotowany program edukacyjny, który jest realizowany przez Fundację Forum Dialogu. Jego szczególnie ciekawym i najistotniejszym celem jest sukcesywne poszerzanie ogólne wiedzy uczących się w szkołach osób odnośnie obecności Żydów w naszym kraju. Dzięki zajęciom możemy się dowiedzieć o tym, jaki był ich wkład w szeroko rozumiany rozwój społeczny, kulturalny oraz gospodarczy w Polsce na przestrzeni wieków. Projekt nosi też nazwę: szkoła żydowska.

Czym szczególnym wyróżnia się Etz Chaim - szkoła (szkoła niepubliczna w Warszawie www.wilanow.varsovia.edu.pl) dialogu kultur?

Więcej treści

Jeżeli zamierzasz rozpocząć pracę, ale nie masz kwalifikacji, praca fizyczna może okazać się alternatywą dla ciebie

Spawacz
Normalną koleją rzeczy jest, że po wejściu w dorosłe życie i zakończeniu edukacji, podejmuje się pracę zawodową. W większości przypadków praca, jaką się rozpoczyna, powiązana jest ściśle z kierunkiem wykształcenia, jakie się posiada. Jednak w pewnych wypadkach zdarza się, że nie można znaleźć pracy w własnym zawodzie i musi się rozejrzeć się za innym zajęciem. Problemy mają też osoby, które wykazują niskie kwalifikacje zawodowe. Dla nich dobrą alternatywą ma szansę okazać się praca fizyczna.


Przemawiające dziecko
W programie szkoła dialogu młodzież szczegółowo eksploruje historyczne zawiłości, biorąc pod uwagę historię ludności żydowskiej. Szczególnie zwraca się uwagę na czas przed wojną i ten tuż po wojnie, gdy wyszły na powierzchnię takie problemy. Antysemityzm obecnie nie jest niczym obcym, natomiast bardzo ważne jest to, by tego ciągle unikać. Upamiętnianie ludności żydowskiej w sposób honorujący wszystkie jej osiągnięcia jest bazowym zadaniem osób z fundacji. Dbają oni również o to, by lekcje były interesujące i zróżnicowane, a o teraźniejszych możliwościach zapewnionych przez fundację możemy przekonać się sprawdzając informacje w wyszukiwarce.

Dialog, jakiego uczy szkoła żydowska

Przed rozpoczęciem II wojny światowej Żydzi żyli w kraju. Stanowili aż ponad 10% całej populacji kraju. Szkoła żydowska za cel stawia sobie dokształcanie młodzieży szkolnej, jeśli chodzi o tę tematykę. Społeczność żydowska to różnorodność kultury i wyjątkowa różnorodność. Ich asymilacja odbywała się w sposób stopniowy i na jej podstawie wykształciły się różnice czy podobieństwa. Nie powinniśmy ignorować ich dorobku, dlatego już parę lat temu pojawił się pomysł rozwijania szkoleń oraz warsztatów w szkołach.
18/06/19, 11:09:01