ZUS a działalność gospodarcza

Niemal każdy orientuje się, co to jest działalność gospodarcza. Jest to każda zarobkowa działalność – bez względu na jej rodzaj – może być to firma wytwórcza, usługowa, budowlana, jak również handlowa. Jej kluczowym wyznacznikiem jest ciągłość, czyli konieczność prowadzenia jej w sposób nieprzerwany. Do tego właściciel ma zdobywać dochody większe aniżeli pojawiające się koszta. W jaki sposób wobec tego założyć działalność?


Aby to zrobić, nieodzowny jest odpowiedni wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli chcemy go otrzymać, musimy iść do Urzędu Gminy bądź miasta oraz wypełnić należyty formularz. Możemy to zrealizować przez internet, ale wtedy potrzebny jest tzw. podpis zaufany, który nie każdy ma, albowiem uprzednio należałoby wysłać zgłoszenie o zarejestrowanie podpisu. Dodatkowo podpis elektroniczny należy odebrać indywidualnie, a na to nie każdy ma czas. Dlatego lepszą oraz szybszą możliwością jest samodzielne załatwienie formalności. Później niezbędne jest także zgłoszenie w ZUS-ie, ponieważ choć CEIDG wysyła informacje o nowym płatniku, to należy jeszcze dokonać samodzielnego zgłoszenia. Osoba taka musi przystąpić do obowiązkowego ubezpieczenia rentowego, emerytalnego oraz wypadkowego. Można jeszcze zdecydować się na ubezpieczenie chorobowe, które proponuje ZUS Składka zdrowotna jednak jest dobrowolna i uzależniona od woli przedsiębiorcy.
Kalkulator i pieniądze

Jak duże są aktualne składki ZUS? Zmieniają się co roku, toteż należy je sprawdzać na stronie internetowej ZUS-u. Tutaj sprawdzimy wielkość składek, które obowiązują w danym czasie. Co wyjątkowo ważne, nowi właściciele mogą przez 24 miesiące płacić tzw. „mały ZUS”, co wiąże się z o wiele mniejszymi składkami, a także zwolnieniem z wpłat na Fundusz Pracy.


Przy zakładaniu działalności konieczne jest także pozyskanie REGON-u, założenie rachunku bankowego i – co jest przydatne, ale nie obligatoryjne – wyrobienie sobie pieczątki zakładowej. Zdecydowanie ułatwia ona wykonywanie codziennych obowiązków. Sprawdź co to jest działalność gospodarcza.

Chociaż utworzenie własnej działalności gospodarczej powiązane jest z wieloma obowiązkami, to później możemy działać samodzielnie i pracować podług własnych poglądów. Najważniejsze to dążyć do sukcesu i zadbać o to, aby nasza firma nie okazała się porażką.
17/08/18, 06:30:35