Niezwykły symbol towarowy

Znak towarowy nie musi być nietypowy. Istotne jest, aby był on na tyle charakterystyczny, żeby ciągnął uwagę nabywców i identyfikował dany towar na rynku, oraz, żeby można go było przedstawić w postaci graficznej.
konferencja w hotelu


Przy komponowaniu symbolu, najodpowiedniej jednak użyć słów fantazyjnych i abstrakcyjnych w stosunku do produktów i usług, na które mają być nakładane.


Znak towarowy rejestracja odbywa się poprzez złożenie w Urzędzie Patentowym stosownego wniosku. W związku z tym, że symbol towarowy zgłasza się stale dla wyznaczonych produktów, lub usług, wypada je również wskazać we wniosku. Wybór miejsc w spisie musi być natomiast zaplanowany, gdyż po złożeniu wniosku w Urzędzie nie ma już możliwości dopisania do niego żadnych pozycji. Powinno się w związku z tym uwzględnić nie tylko towary, jakie w tym momencie znaczymy symbolem, ale także prawdopodobne zastosowanie znaku w przyszłości, szczególnie jeśli zgłaszanym symbolem jest określenie naszej jednostki. Trzeba mieć na uwadze, że wykaz produktów, albo usług, dla których symbol zgłosiliśmy ma olbrzymie znaczenie gdyż określa zasięg zabezpieczenia naszego symbolu.


znak towarowy rejestracja


Podanie o udostępnienie prawa ochronnego jest możliwość dostarczyć samodzielnie, względnie za pomocą profesjonalnego pełnomocnika, którym może być tylko rzecznik patentowy.
Rzecznik patentowy poza profesjonalnym przygotowaniem wniosku, w tym spisu produktów, jest w stanie także stworzyć badanie zdolności rejestracyjnej znaku i oszacować możliwości na jego rejestrację. Rzecznik jest w stanie również pomóc wykonać procedurę rejestracji w urzędzie.
19/01/21, 17:32:02