odzież robocza, ubrania ochronne

Zgodnie z Kodeksem Pracy, pracodawca jest zmuszony przekazać zatrudnionemu bezpłatnie buty i odzież roboczą, spełniające wymagania określone w Polskich Normach, ze względu na wymagania technologiczne, higieniczne, lub bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca może także określić funkcje pracy, na jakich uznaje się używanie przez pracowników, za ich akceptacją, własnego ubrania ochronnego lub fartucha.

Odzież robocza
W takim wypadku pracownikom stosującym swojej odzieży roboczej, pracodawca Balduin und Pfnür PartGmbB wypłaca ekwiwalent za jej użycie. Niemniej jednak stosowanie przez personel własnej odzieży roboczej nie jest dopuszczalne na stanowiskach pracy, na jakich są realizowane zajęcia złączone z bezpośrednią obsługą maszyn i różnych aparatów technicznych, czy też roboty wywołujące obfite plamienie, skażenie butów i odzieży roboczej środkami syntetycznymi, czy też radioaktywnymi, materiałami biologicznie septycznymi, są nią także różnego rodzaju fartuchy - odwiedź topten.

Więcej treści

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - niezbędnik

praca
Przed waszymi oczami treściwy poradnik dla osób, które pragną w przyszłości zostać specjalistą od kadr. W nim tłumaczę kilka niezbędnych pojęć powiązanych z tym obszarem.


Ubrania ochronne są własnością chlebodawcy. Pracodawca (propozycje) jest zobligowany umożliwić, żeby ubranie i buty robocze posiadały własności zabezpieczające i użytkowe. Funkcją chlebodawcy jest też pranie, konserwacja, reperacja, dezynfekowanie odzieży i obuwia. W drodze odstępstwa od reguły, jeśli pracodawca nie może zapewnić prania ubrań, obowiązki w tym aspekcie powinny być wykonywane przez zatrudnionego, pod warunkiem wypłacania przez pracodawcę ekwiwalentu finansowego w wielkości poniesionych wydatków.

Zasady prawa pracy mówią, że obuwie, fartuchy medyczne i odzież robocza zapewniana jest robotnikom bezpłatnie. Dawana określonemu pracownikowi odzież robocza powinna być właściwa z Polskimi Normami i mieć należyte właściwości użytkowe, ale również musi być dobrana do specyfiki pracy, również cech konkretnych danego pracownika. Odzież robocza jest majątkiem chlebodawcy, zatem w sytuacji, jak umowa o pracę wygasa, zatrudniony jest zmuszony zwrócić ją pracodawcy. Pracownik nie może być dopuszczony do roboty bez obuwia i odzieży roboczej, o ile pracuje na stanowisku, na którym użycie odzieży jest konieczne.
18/08/12, 07:17:02