Stosuj Prince 2

Z metodyki Prince 2 korzysta się w w procesie realizacji| projektu. Jej nazwa stanowi skrót od angielskiego nazewnictwa “Prioject In A Controlled Evironment”, co oznacza po polsku “projekt w kontrolowanym środowisku”. W rozumieniu tego pojęcia projekt musi być powołany do życia na określony okres, zgodnie z ustalonym planem i założeniami, ma mieć unikalny charakter, a okres jego realizacji został odgórnie ustalony.

egzamin z Prince 2
Czym jest metodyka Prince 2? W Prince 2 (szkolenia Positivepro) występuję trzy grupy zasobów – materiały, ludzie - czyli wykonawcy i pieniądze. Na samym początku metodologia ta była wykorzystywana w projektach informatycznych. Jak się okazało, metodyka owa może być tak samo efektywna w trakcie realizacji projektów całkowicie odmiennych specjalności. Można ją swobodnie dopasowywać do zróżnicowanych warunków każdego projektu. Prince 2 definiuje parę przejawów efektywności, którymi trzeba odpowiedzialnie rozporządzać. Są to: Korzyści, Koszty, Ryzyko, Czas i Zakres.

Niezwykle cenną dogodnością tej metodologii jest elastyczność. Wszyscy, którzy zechcą ją zastosować do zarządzania projektami nie są zmuszeni do rezygnacji z nieszablonowych obwarowań. Można skonsolidować obowiązujące procedury z Prince 2.

Elastyczność i efektywność Prince 2 jest niezwykle elastyczne i precyzyjne. Na każdym kroku bowiem nakazuje upewnić się, czy przyjęte rozwiązania i struktury dobrze spełniają swoja rolę czy nie trzeba by ich zmodyfikować lub wymienić na inne. Świadczy to o dobrej adaptacyjności metody do zmieniających się warunków w okresie realizacji projektu. Czynności i środki jakie trzeba przedsięwziąć są precyzyjnie rozpisane i przypisane do konkretnych osób.

Więcej treści

W jaki sposób wybrać najlepsze szkolenie?

Kurs biznesowy
Funkcjonowanie na rynku pracy wymusza na nas ciągłe dokształcanie. Ci, którym marzy się lepsza praca i solidne umiejętności zobligowani są znaleźć dla siebie odpowiednie szkolenie. Paleta ofert jest interesująca, jak natomiast zadecydować najkorzystniej?


Wielu zarządców dużych firm ceni sobie i ochoczo inwestuje w szkolenie z Prince 2 dla swoich pracowników. Oznacza to, że zależy im na efektywnym zarządzaniu oraz prowadzeniu projektów jak również sprawniejszym wdrażaniu i przeszkoleniu nowych osób wprowadzanych w trybiki działania przedsiębiorstwa. Szkolenie kończy egzamin z Prince 2. Trzeba tylko wiedzieć o niezwykle ważniej rzeczy - Prince 2 służy do zarządzania, a nie wytwarzania. Za sukces projektu odpowiada sponsor. Z kolei znaczenie sukcesu należy w tym wypadku rozumieć jako realizację założeń biznesowych.
18/07/12, 03:10:02