Co to jest ocena 360 stopni

Od dawna już pracownicy podlegają sprawdzaniu. Kiedyś praktykowano na ten cel rygorystyczne zasady, a praca wykonywana była pod ostrym dozorem przełożonych. Dzisiaj, by uzyskać informacje na ile efektywnie pracujemy stworzone zostały różnorakie techniki oceny. Ocena pracownicza pomoże przełożonemu dokonać właściwej selekcji, ale także dać nagrody tych najlepszych i dobrze ich mobilizować, inspirować.
Wśród najpowszechniejszych i zarazem tych najlepszych metod znajduje się technika, a raczej ocena 360 stopni. Polega ona na badaniu całego otoczenia pracownika i tym sposobem dokonywana jest jego analiza. Taki rodzaj sprawdzania zalicza się do nadzwyczaj obiektywnych, ponieważ nagromadzone informacje pochodzą nie tylko od samego ocenianego, ale również jego partnerów, kolegów, i nawet klientów, z jakimi miał okazję pracować.

Zainteresowały Cię przedstawione przez nas posty? Więc z chęcią możemy rzec Ci, że oczekuje na Ciebie nowy interesujący artykuł (http://lpsp.pl/) pod poniższym linkiem.

Badanie to przekazuje więc dużo wskazówek odnośnie kompetencji ocenianego i daje lepiej go zmobilizować znając poglądy na jego temat ze źródeł zewnętrznych. Współpracownicy mają możliwość wypowiedzieć się w temacie badanego dając informacje na temat jego konkretnych zachowań w pracy, sam badany, z kolei ma możliwość własnej samooceny, co też pomaga mu naprawić swoje jakiekolwiek błędy w pracy.

Sama ocena 360 stopni ma wpływ również na zaspokajanie potrzeb pracowników oraz ogólnej organizacji, bo szacuje postępy działań oraz daje obraz wszelakich błędów. To zdaje się być sprawą główną do zarządzania zdrowego, silnego i wydajnego zespołu. Znalezienie błędów pomoże lepiej zmobilizować grupę i sprawić, iż będą wielce pochłonięci oraz zintegrowani z firmą.

W obecnych czasach zdaje się istotną sprawą, aby pracownicy nie byli tylko maszynką do zaliczania planów ilościowych. Teraz kładzie się głównie nacisk na jakość realizowanych zadań.

Kliknij ten link i sprawdź tutaj (http://www.lingtutor.pl/konwersacje-online-przez-skype) dodatkowe informacje na ten temat - one z całą pewnością Cię zainteresują, więc nie czekaj za długo:)

Aby uzyskać to w pełni należy o nich zadbać. To, czego im brakuje i jak czują się w pracy pomoże rozwiązać właśnie Ocena pracownicza . Oczywiście zwraca ona również uwagę na wynikach pracy określonej osoby, bo to przecież jest tak samo istotne.


Więcej treści

Narzędzia oceny podwładnych dające mierzalne skutki

Rozwój pracownika
Każda firma, niezależnie od rozmiarów, składa się z pojedynczych elementów, czyli pracowników. Tych jednostek jest szczególnie dużo w przypadku największych korporacji. Wiadome jest natomiast, że im więcej jednostek należy mieć pod kontrolą, tym trudniej tego obowiązku dopełnić. Z kolei w przedsiębiorstwach, które zatrudniają dziesiątki czy nawet setki ludzi niezbędne jest kontrolowanie, czy pracownicy właściwie wypełniają swoje obowiązki. Niedociągnięcia i uchybienia w pracy pojedynczych ludzi mogą bowiem stać się powodem gorszych rezultatów całej firmy.
19/11/21, 07:08:05