Na czym faktycznie opiera się odlewnictwo?

Odlewnictwo to technika wytwarzania wyrobów metalowych (odlewów). Polega na nadaniu odlewom zaprojektowanego kształtu, wymiaru i struktury. Odbywa się to poprzez doprowadzenie metalu do stanu ciekłego, a następnie wypełnieniu nim wcześniej przygotowanej, odpowiedniej formy odlewniczej. Polska branża odlewnicza nie jest zespolona, a zakłady odlewnicze mają swoje siedziby w rożnych miastach. Dwa województwa, które prężniej funkcjonują w branży odlewniczej to województwo śląskie i wielkopolskie. Pozostałe województwa mają tylko kilkuprocentowy wskaźnik wytwarzania wyrobów metalowych.
skrzynka z narzędziami
Obróbki materiałów metalowych Obróbka cieplna jest wspólną nazwą obróbek materiałów metalowych. Polega na poddaniu materiału odpowiednim zabiegom cieplnym, które mają wpłynąć na zmianę struktury stopu. Prowadzi to do nadania im odpowiednich cech mechanicznych, fizycznych oraz chemicznych. Na proces obróbki cieplnej składają się operacje i zabiegi. Operacja obróbki cieplnej to część procesu technologicznego wykonywana w sposób ciągły, zazwyczaj na jednym stanowisku roboczym. Zabieg obróbki cieplnej to część operacji (nagrzewania, wygrzewania, chłodzenia). Obróbkę cieplną stali można podzielić na: obróbkę cieplną zwykłą, obróbkę cieplno- chemiczną, obróbkę cieplno-mechaniczną, obróbkę cieplno –magnetyczną. Obróbka cieplna zwykła polega na zmianie własności metali i stopów pod wpływem temperatury oraz z uwzględnieniem czasu.

Czy masz ochotę zgłębić swoją znajomość rzeczy na powyższy temat? Zatem chcemy nakłonić Cię do naszych nowych artykułów - wejdź w hiperłącze do źródła.

Można wyróżnić następujące rodzaje obróbki cieplnej zwykłej: wyżarzanie, hartowanie, odpuszczanie, przesycanie i starzenie. Pozostałe obróbki uwzględniają dodatkowe czynniki chemiczne, mechaniczne oraz magnetyczne.

Wyżarzanie Wyżarzanie jest zabiegiem obróbki cieplnej, który polega na nagrzaniu metalu do odpowiedniej temperatury, wygrzaniu w tej temperaturze oraz na ostudzeniu do temperatury otoczenia. Wyżarzanie wykorzystuje do zmiękczenia stali przed walcowaniem na zimno, usunięcia naprężeń materiałowych, modyfikacji struktury krystalicznej oraz zmiany właściwości fizycznych lub materiałowych. W zależności od zamierzonego celu wskazać można następujące rodzaje wyżarzania: wyżarzanie zupełne, normalizowanie, sferoidyzację, rekrystalizację, wyżarzanie odprężające, wyżarzanie ujednorodniające, grafityzację, stabilizowanie, odpuszczanie, wyżarzanie czyste, wyżarzanie do maksymalnej miękkości, wyżarzanie jasne, wyżarzanie kąpielowe i wyżarzanie płomieniem (kliknij).

Więcej treści

Opakowania tekturowe? Naturalnie!

karton
Nie ma wątpliwości, że tektura falista jest materiałem opakowaniowym przyszłości . Lekka, wytrzymała, trwała – i przede wszystkim, skuteczna. Dodatkowo, w przeciwieństwie do innych materiałów nie tylko podlega procesowi recyklingu, ale może być nieskończoną ilość razy odnawialna.


Hartowanie Kolejny rodzaj obróbki cieplnej to hartowanie, które polega na nagrzaniu surowca (metalu) oraz wygrzaniu go w temperaturze wyższej od temperatury przemiany, a następnie oziębieniu. Zaletami hartowania jest wzmocnienie części, które są bardzo obciążone, dzięki czemu zyskują odporność na wysoką temperaturę i stają się bardziej wytrzymałe. Hartowane materiały stają się ponadto lżejsze i mają wyższą odporność na zużycie.

Odpuszczanie, przesycanie i starzenie
Odpuszczanie jest obróbką cieplną, polegającą na wygrzaniu zahartowanej stali w temperaturach 150˚C- 700˚C, a następnie studzeniu w ustalonym czasie do temperatury otoczenia. Celem odpuszczania jest eliminacja kruchości i naprężenia własnego metalu. Z kolei rodzajem obróbki cieplnej poprawiającej plastyczność materiału, a zarazem obniżającym jej wytrzymałość jest przesycanie.

Czy posiadasz kłopot z odnalezieniem intrygujących informacji na opisywany wątek? Jeśli tak, to nie martw się, tylko prześledź treść (https://www.suwnica.com/suwnice/), a z pewnością się nie zawiedziesz.

Przesycanie to nagrzanie stopu do temperatury, która jest wyższa od temperatury granicznej drugiego składnika, wygrzaniu jej w określonej temperaturze oraz szybkim schłodzeniu. Cały proces ma za zadanie zatrzymać rozpuszczony składnik w roztworze stałym. Materiał poddany przesycaniu jest mniej twardy i wytrzymały. Chcąc pozbyć się nadmiaru jakiegoś składnika oraz wzmocnić wytrzymałość stali stosuje się obróbkę cieplną nazywaną starzeniem. Starzenie polega na nagrzaniu stopu, który wcześniej został przesycony do temperatury poniżej granicznej stopnia rozpuszczalności drugiego składnika. Następnie wygrzaniu go w tej temperaturze i schłodzeniu. W wyniku tej obróbki cieplnej pogorszeniu ulega plastyczność materiału. Więcej na .
19/11/28, 10:08:04