Na czym faktycznie opiera się odlewnictwo?

Odlewnictwo to technika wytwarzania wyrobów metalowych (odlewów). Polega na nadaniu odlewom zaprojektowanego kształtu, wymiaru i struktury. Odbywa się to poprzez doprowadzenie metalu do stanu ciekłego, a następnie wypełnieniu nim wcześniej przygotowanej, odpowiedniej formy odlewniczej. Polska branża odlewnicza nie jest zespolona, a zakłady odlewnicze mają swoje siedziby w rożnych miastach. Dwa województwa, które prężniej funkcjonują w branży odlewniczej to województwo śląskie i wielkopolskie. Pozostałe województwa mają tylko kilkuprocentowy wskaźnik wytwarzania wyrobów metalowych.
skrzynka z narzędziami
Obróbki materiałów metalowych Obróbka cieplna jest wspólną nazwą obróbek materiałów metalowych. Polega na poddaniu materiału odpowiednim zabiegom cieplnym, które mają wpłynąć na zmianę struktury stopu. Prowadzi to do nadania im odpowiednich cech mechanicznych, fizycznych oraz chemicznych. Na proces obróbki cieplnej składają się operacje i zabiegi. Operacja obróbki cieplnej to część procesu technologicznego wykonywana w sposób ciągły, zazwyczaj na jednym stanowisku roboczym. Zabieg obróbki cieplnej to część operacji (nagrzewania, wygrzewania, chłodzenia). Obróbkę cieplną stali można podzielić na: obróbkę cieplną zwykłą, obróbkę cieplno- chemiczną, obróbkę cieplno-mechaniczną, obróbkę cieplno –magnetyczną. Obróbka cieplna zwykła polega na zmianie własności metali i stopów pod wpływem temperatury oraz z uwzględnieniem czasu. Można wyróżnić następujące rodzaje obróbki cieplnej zwykłej: wyżarzanie, hartowanie, odpuszczanie, przesycanie i starzenie. Pozostałe obróbki uwzględniają dodatkowe czynniki chemiczne, mechaniczne oraz magnetyczne.

Wyżarzanie Wyżarzanie jest zabiegiem obróbki cieplnej, który polega na nagrzaniu metalu do odpowiedniej temperatury, wygrzaniu w tej temperaturze oraz na ostudzeniu do temperatury otoczenia. Wyżarzanie wykorzystuje do zmiękczenia stali przed walcowaniem na zimno, usunięcia naprężeń materiałowych, modyfikacji struktury krystalicznej oraz zmiany właściwości fizycznych lub materiałowych. W zależności od zamierzonego celu wskazać można następujące rodzaje wyżarzania: wyżarzanie zupełne, normalizowanie, sferoidyzację, rekrystalizację, wyżarzanie odprężające, wyżarzanie ujednorodniające, grafityzację, stabilizowanie, odpuszczanie, wyżarzanie czyste, wyżarzanie do maksymalnej miękkości, wyżarzanie jasne, wyżarzanie kąpielowe i wyżarzanie płomieniem (kliknij).

Więcej treści

Niespotykany symbol towarowy

usługi - stykówka
Symbolem towarowym może być wszelkie oznaczenie, które jest możliwość przedstawić w formie wyrazu, rysunku, ornamentu, kompozycji kolorystycznej, formy trójwymiarowej. Ma możliwość to być także gatunek produktu, albo opakowania, a także melodia, albo inny sygnał dźwiękowy.


Symbole towarowe są znakowaniami wykorzystywanymi w handlu, służącymi do rozpoznania artykułów, albo usług konkretnego przedsiębiorcy.


Hartowanie Kolejny rodzaj obróbki cieplnej to hartowanie, które polega na nagrzaniu surowca (metalu) oraz wygrzaniu go w temperaturze wyższej od temperatury przemiany, a następnie oziębieniu. Zaletami hartowania jest wzmocnienie części, które są bardzo obciążone, dzięki czemu zyskują odporność na wysoką temperaturę i stają się bardziej wytrzymałe. Hartowane materiały stają się ponadto lżejsze i mają wyższą odporność na zużycie.
1 2