Jakie wskaźniki oceny pracownika wybrać?

Oceny okresowe pracowników to teraz często stosowany sposób sprawdzania ich kompetencji, jak również oszacowania tego jakie właściwości pracowników są pożądane na konkretnym stanowisku. Jak pokazują badania tylko nieznacznie ponad 10% dużych przedsiębiorstw i korporacji nie korzysta z takiego rodzaju metod kontroli.


Praca, biznesmen
Na przełomie minionych lat utworzono kilka głównych kierunków, jakie pozwalają na dobrą ocenę, a wśród nich różnorakie kryteria. Te są konstruowane bezpośrednio w danym przedsiębiorstwie. Bierze się bowiem pod uwagę jej określone potrzeby i wymagania. Oceny okresowe pracowników pozwalają niewątpliwie na poprawę sytuacji w firmie. Wylicza się kilka rodzajów ocen takiego typu a wśród nich najczęściej wykorzystywaną jest ocena 360 stopni.

Jeżeli ten materiał okazał się dla Ciebie wartościowy, nie zwlekaj i zobacz szczegóły w serwisie (http://account-pl.eu/swiadczone-uslugi/doradztwo-podatkowe) - zobaczysz jeszcze bardziej precyzyjne dane.

Dzięki niej ocena pracownika (zobacz asertywność w pracy) weryfikowana jest poprzez wywiady nie tylko z ocenianym pracownikiem, lecz także jego otoczeniem w pracy. Tutaj głównie sięga się po komentarz przełożonych, współpracowników czy nawet klientów, z którymi podwładny miał do czynienia.

Kolejnym sposobem, by ocena pracownika przebiegła sprawnie jest ocena 180 stopni. Jest ona niezwykle podobna do tej opisanej wyżej, rozróżnia się głównie wykluczeniem w kumulowaniu komentarzy klientów oraz przełożonego. Tu często wiedzę o pracowniku kompletuje się przez rozmowy z kolegami a także głównym szefem.


Ocena pracownika jest też wykonalna dzięki metodzie jaką jest technika wydarzeń krytycznych. Tutaj kompletuje się informacje odnośnie powodzeń oraz potknięć badanego w zakreślonym czasie. Dzięki temu przełożony ma najlepszy obraz całościowych dokonań podwładnego. To z której techniki korzysta dane przedsiębiorstwo zależy od zakresu działania oraz potrzeby w konkretnym czasie. Zazwyczaj tego typu ocena pracownika stosowana jest raz do roku i głównie od jej wyników zależy gratyfikacja lub awans określonego pracownika. Wyniki ocen pozwalają też na ich weryfikację. Te informacje pozwalają podjąć dobre decyzje o daniu przykładowo dodatkowych kursów.
19/08/10, 07:04:05