Jakie wskaźniki oceny pracownika wybrać?

Oceny okresowe pracowników to teraz często stosowany sposób sprawdzania ich kompetencji, jak również oszacowania tego jakie właściwości pracowników są pożądane na konkretnym stanowisku. Jak pokazują badania tylko nieznacznie ponad 10% dużych przedsiębiorstw i korporacji nie korzysta z takiego rodzaju metod kontroli.
Praca, biznesmen
Na przełomie minionych lat utworzono kilka głównych kierunków, jakie pozwalają na dobrą ocenę, a wśród nich różnorakie kryteria. Te są konstruowane bezpośrednio w danym przedsiębiorstwie. Bierze się bowiem pod uwagę jej określone potrzeby i wymagania. Oceny okresowe pracowników pozwalają niewątpliwie na poprawę sytuacji w firmie. Wylicza się kilka rodzajów ocen takiego typu a wśród nich najczęściej wykorzystywaną jest ocena 360 stopni. Dzięki niej ocena pracownika (zobacz asertywność w pracy) weryfikowana jest poprzez wywiady nie tylko z ocenianym pracownikiem, lecz także jego otoczeniem w pracy. Tutaj głównie sięga się po komentarz przełożonych, współpracowników czy nawet klientów, z którymi podwładny miał do czynienia.

Więcej treści

Okresowa weryfikacja wydajności pracownika

Spotkania biznesowe
Od dawna wiadome jest, że na dobry wynik całej firmy muszą złożyć się działania poszczególnych jednostek. Im większe zaś przedsiębiorstwo, tym takich jednostek więcej. Przy dużej liczbie pracowników trudniej jest ich kontrolować i śledzić ich indywidualne rezultaty. Żeby to osiągnąć, sporządzona została tak zwana ocena pracowników. Dokonuje się jej na wiele sposobów, które cechują się różnorodną skutecznością.


Kolejnym sposobem, by ocena pracownika przebiegła sprawnie jest ocena 180 stopni. Jest ona niezwykle podobna do tej opisanej wyżej, rozróżnia się głównie wykluczeniem w kumulowaniu komentarzy klientów oraz przełożonego. Tu często wiedzę o pracowniku kompletuje się przez rozmowy z kolegami a także głównym szefem.
1 2