Najważniejsze organizacje pożytku publicznego

Termin organizacje pożytku publicznego po raz pierwszy pojawił się w Polsce na początku stycznia 2004 r. Działalność tych organizacji jest odpowiednia wobec ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wszystkie organizacje pożytku publicznego muszą prowadzić działalność pożytku publicznego. Nie ma z drugiej strony obowiązku posiadania przez organizacje pożytku publicznego, prowadzące działalność pożytku publicznego, statusu organizacji pożytku publicznego. Powodem tego jest fakt, że definicja działalności pożytku publicznego jest obszerniejsza niż opisywane organizacje pożytku publicznego. Status ten może być nadany organizacji pozarządowej, jednak partie polityczne i należące do nich fundacje jak i inne stowarzyszenia również mogą taki stopień dostać. Przekazywanie 1 procentu podatku na cele charytatywne

Dzięki wyżej omówionemu statusowi, który może być odebrany tylko w sądzie, otrzymuje się mnóstwo przywilejów. 1 procent podatku może być wysyłany danej organizacji przez każdą osobę fizyczną. Do przekazania kwoty w formie 1% podatku należy dokonać właściwego wpisu w deklaracji PIT za 2013. Co roku rośnie liczba osób, które ochoczo wysyłają na cele charytatywne 1 procent podatku. Już w 2011 roku liczba osób, które zechciały przekazać swój 1 procent podatku na Organizacje Pożytku Publicznego, przekroczyła 10 milionów.

Więcej treści

Wrocławskie oferty wynajmu lokali na szkolenie

Szkolenie
W stolicy województwa dolnośląskiego jest niemało atrakcyjnych miejsc, gdzie możemy przeprowadzić konferencję, sympozjum lub szkolenie. Wynajem takich sal nie jest kosztowny, a możliwości oferowane na miejscu jako fakultatywne stają się coraz bardziej zgodne z potrzebami.


Rozliczenie roczne pit 2013

Jeśli lupę rozliczenie roczne pit 2013 szczególnie należy zdecydować na odpowiedni formularz. Przede wszystkim używa się formularzy PIT-36L, PIT-37 i PIT-38. Rozliczenie roczne pit 2013, wypełniane przez osoby pracujące co roku, wciąż wielu osobom wydaje się trudne. Najbardziej skomplikowane przy wypełnianiu rozliczenia pit 2013 jest wybór odpowiednich załączników. Wielu zastanawia się nad tym, w jakim zeznaniu rozliczyć m.in. zasiłek chorobowy przedsiębiorcy. Odpowiedź na wiele nurtujących pytań wyszukać można przede wszystkim w sieci, na odpowiednich forach tematycznych.

Fundacja NaRatunek
Fundacja NaRatunek
Dodane przez: k.s.
19/02/11, 07:18:02