Najwięcej ofert pracy dla informatyków

Przeglądając ważne ogłoszenia o pracę, często spotkać się można z hasłami w rodzaju "praca sap", „c++” czy „sql”. Wielu osobom zwroty te mówią zapewne niedużo. Są to bowiem hasła powiązane ściśle z branżą informatyczną oraz z programowaniem. Zawód programisty stale jest potrzebny i poszukiwany. W zdecydowanej większości specjalności, zwłaszcza powstałych niedawno, wymaga posiadania wśród pracowników osoby znającej przynajmniej podstawy programowania. Wszystko to sprawia, że ofert tego typu można spotkać bardzo dużo. Wpisując w sieci przykładowe hasło „praca informatyk Kraków” można liczyć na znaczną liczbę rezultatów.


biurko
Programiści SAP i C++

SAP to system służący do zarządzania przedsiębiorstwem. Pozwala na ustalanie i obserwowanie sprzedaży, przychodów, sporządzanie rozmaitych raportów. Oprogramowanie takie jest spersonalizowane dla potrzeb danego przedsiębiorstwa. Poszukuje się więc programisty z doświadczeniem w obsługi systemów SAP, zaprojektowanymi pod kątem konkretnego przedsiębiorstwa. Z kolei pod hasłem „praca C++” znaleźć można oferty dla specjalistów umiejętnością posługiwania się tym językiem programowania. Programista C++ zajmuje się tworzeniem programów komputerowych zarówno na platformie Windows, jak i Linux. Najczęściej w ofertach pracy tego typu u kandydata pożądana jest również doświadczenie w pracy na gotowym zestawie bibliotek i narzędzi programistycznych, jak na przykład Qt.

Programiści SQL

Kolejnym często widywanym zwrotem w ofertach zatrudnienia, związanych ogólnie z programowaniem, jest „praca oracle”. Zwrot ten oznacza język programowania używany do tworzenia baz danych. W większości przypadków elementy SQL stosowane są przez wielu programistów, specjalizujących się w innych językach, jakim jest php. U potencjalnego pracownika pożądana jest więc znajomość składni tego języka i używanie baz danych na nim opartych, jakimi są mySQL i SQLlite. Na wszystkich wspomnianych stanowiskach u osoby ubiegającej się o pracę istotna jest umiejętność organizacji własnego czasu i pracy według harmonogramu zadań. Istotne jest także doświadczenie w pracy w małych zespołach.
Treści źródłowe: Praca z Itkontrakt
18/11/06, 07:15:03