Obligacje korporacyjne, obligacje komunalne, obligacje skarbowe

Inwestycje, nieruchomości
Polska ze równym wzrostem PKB i kurczącym się zadłużeniem odznacza się na tle UE. Oznacza to, że obligacje skarbowe mogą się pochwalić większym wzięciem i posiadają zaufanie inwestorów, a obligacje korporacyjne dają niezłe zyski. W tym krótkim artykule opiszę trzy typy obligacji, bo ten rok to idealna okazja, by zainwestować i bezpiecznie zwiększyć swoje aktywa.

Obligacje skarbowe to papiery wartościowe, które wypuszcza państwo. Pieniądze uzyskane w ten sposób przeznacza się do spłacenia deficytu w finansach państwa i obsługi dawnych wierzytelności. Dobry okres w w naszym kraju sprawia, że inwestycja w nie wydaje się bardzo bezpieczna, bo państwo na pewno w przyszłości będzie wypłacalne. Oferowane są dwa typy obligacji skarbowych - oszczędnościowe (jedynie dla osób fizycznych) oraz rynkowe, przejmowane zazwyczaj przez przedsiębiorstwa i spółki.

Obligacje skarbowe mają określone czasy wykupu, od dwóch do dziesięciu lat. Znaczy to, że po upływie zapisanego czasu państwo jest zmuszone do zakupu od właścicieli tych papierów wartościowych. Oczywiście w międzyczasie da się swobodnie nimi obracać na rynku finansowym. Stopa procentowa zysku bywa różna, zależne od długości i od czasu emisji.

Obligacje korporacyjne to także papiery wartościowe, w których wypuszczający (firma prywatna) zobowiązuje się do zwrotu pożyczonej (przez nabycie papierów) kwoty i oprócz tego do wypłaty procentu profitu albo też np. wymiany obligacji na akcje, uznania prawa pierwokupu itp. Jest to uzależnione tylko od umowy zawieranej w momencie zakupu obligacji. Tymi papierami wartościowymi można handlować na rynku giełdowym, gdzie są dopuszczane do sprzedaży przez odpowiednią komisję.

Listy zastawne są emitowane wyłącznie przez banki hipoteczne. Mają dwa typy: listy hipoteczne i listy publiczne. Odróżniają się od siebie tym, że listy zastawne publiczne są gwarantowane przez określone instytucje, takie jak rząd czy Narodowy Bank Polski.


Obligacje skarbowe na serwisie

Więcej treści

Obligacje komunalne - zarabiamy duże pieniądze

finanse
Krajowe papiery wartościowe są na dzień dzisiejszy najpewniejszą metodą inwestowania. Gwarantują one przychody na niezmiennym poziomie, który zależy od czasu na który dana obligacja opiewa.
18/07/12, 10:41:06