Podatek VAT
podatki

Recenzja książki Leksykon VAT 2012.

Firmy prowadzące interesy w naszym kraju mogą odliczać VAT z większości zakupów, które mają wliczone, jako koszty. Przy opodatkowaniu tym obowiązuje tak nazywana zasada samo deklarowania, czyli opierająca się na tym, że podatnik osobiście oblicza i wpłaca do stosownego urzędu skarbowego wyliczony podatek VAT.