Przedsiębiorstwo
konferencja

Konferencja - istotne wydarzenie w życiu firmy - jak znaleźć odpowiednie miejsce

Wielu ludzi pracuje w przedsiębiorstwach, w jakich raz na jakiś czas organizowane są konferencje. Mają one rozmaity charakter i niejednokrotnie jest tak, że udział w nich jest przymusowy ze względu na merytoryczną zawartość przygotowanych przemówień. Jeśli i my mamy do czynienia z tego rodzaju zdarzeniami na co dzień, to zapewne wiemy, jak one się prezentują.
finanse

Na jakie rzeczy są przeznaczane dodatkowe zyski w przedsiębiorstwie? Jak to wygląda?

Zakończenie roku fiskalnego jak również podatkowego w spółkach prawa handlowego jest momentem rozliczeń i wyliczania osiągniętego bilansu finansowego. Przedsiębiorcy w takim momencie muszą podjąć decyzję, jak i na które sfery przeznaczyć wypracowany zysk. Muszą tak więc ustalić, co będzie bardziej opłacalne z perspektywy ich firmy.

Firma w Internecie

Jak trudno w naszym świecie, w czasach szalejącego kryzysu, utrzymać firmę na rynku, wiedzą ci, którzy zdecydowali się na ten szalony krok. Konsumenci żyją obecnie bardzo oszczędnie i ciężko jest znaleźć nowych klientów. Należy szukać pozostałych kanałów przekazu oraz trafiać do rozmaitych grup potencjalnych nabywców.
praca

Bezpieczeństwo i higiena pracy - podstawowe informacje

Z określeniem bezpieczeństwa i higieny pracy (skrótowo BHP) ma się do czynienia niezwykle często. Termin ten powstał i został wdrożony dłuższy czas temu i znajduje zastosowanie w bardzo wielu zróżnicowanych lokalizacjach i sytuacjach. Termin ten oznacza zestaw konkretnych przepisów, na temat zasad bezpiecznej i prawidłowej pracy fabryce czy innych zakładach. Punkty BHP odnoszą się w zasadzie do każdego miejsca, gdzie znajduje się spora liczba osób przez określony czas.
inwentaryzacja majątku

Dobrze jest postawić na znakomity poziom inwentaryzacji w naszym kraju

Dodatkowa praca, jaką prócz kolejnych obowiązków określonego dnia trzeba wykonać podczas inwentaryzacji, jest niesamowicie istotną możliwością. Inwentaryzacja majątku czy sposób jej przeprowadzania ma spore znaczenie w przedsiębiorstwie. Bardzo efektywne metody doceniane są przez przedsiębiorstwa w znacznym stopniu. Coraz większe możliwości, jakie oferują innowacyjne metody inwentaryzowania, nie kojarzą się już z tymi dawnymi, niesamowicie uciążliwymi i żmudnymi.
Szef w biurze firmy

W jaki sposób fachowo ocenić podwładnego za jego efekty pracy?

Każda firma składa się z poszczególnych części. W przypadku największych firm są to zwykle rozmaite działy. W najmniejszych firmach te jednostki to indywidualni pracownicy. Osoby te są w przedsiębiorstwie najważniejsze, gdyż to ich wyniki pracy tworzą ewentualne pozytywne wyniki całej firmy. Istotne jest więc, by pracownicy w ramach firmy czuli się komfortowo. Niejednokrotnie jednak nie ma to odzwierciedlenia w stanie faktycznym.
Mocne wejście Twojej firmy

Co to jest ocena okresowa?

Oceny okresowe pracowników to aktualnie często stosowany sposób kontrolowania ich wiedzy, ale również oszacowania tego jakie cechy pracowników są wartościowe na danym stanowisku. Jak pokazują badania tylko trochę ponad 10% makro przedsiębiorstw oraz korporacji nie korzysta z takiego rodzaju technik kontroli.
Praca, biznesmen

Jakie wskaźniki oceny pracownika wybrać?

Oceny okresowe pracowników to obecnie często stosowany sposób sprawdzania ich kompetencji, ale też oszacowania tego jakie właściwości pracowników są potrzebne na określonym stanowisku. Jak wynika z badań tylko nieco ponad 10% dużych przedsiębiorstw i korporacji nie korzysta z tego rodzaju metod nadzoru.
komputery

Specjalne oferty systemów ERP

Każde przedsiębiorstwo musi aktualnie być wyposażone w systemy informatyczne. Skrót ERP jest z języka angielskiego oraz znaczy planowanie zasobów przedsiębiorstwa albo – opcjonalnie – zaawansowane zarządzanie zasobami. ERP jest zbiorem systemów informatycznych, które powstały w celu nieskomplikowanego zarządzania biznesem.
podatki

Jakie usługi proponuje agencja celna i przedsiębiorstwo fiskalne?

W obecnym świecie wciąż karty rozdaje globalizacja. Pod tym słowem kryje się to, że giną różne granice. Mówimy tu o ograniczeniach transferu ludzi między państwami, wszelkich cłach w globalnym tranzycie dóbr oraz granicach informacyjnych. Ogromnym krokiem w stronę globu, w którym nie ma skomplikowanych przeszkód handlowych, było utworzenie zjednoczenia niegdyś skłóconych krajów – Unii Europejskiej.
1 2 3 4