Budynki
beton

Interesujące informacje w temacie budownictwa – dzieje kruszywa i jego zastosowanie na rynku.

Piasek od zarania był wykorzystywany jako materiał budowlany, czy to przy tworzeniu małych lepianek czy jako jeden z elementów spajających potężne budynki. Dziś jest wykorzystywany głównie jako kruszywo lub, gdy jest wysokiej jakości jako składnik podczas wytwarzania szkła.
styropian

Hale i inne budynki przemysłowe

Definicja budownictwa przemysłowego wynika głównie z metod użytkowania budynku, do celów: wytwórczych, usługowych i przechowywania. Podstawami do podjęcia decyzji w sprawie rozpoczęcia tego typu inwestycji, są: pokaźna działka o zastosowaniu przemysłowym bądź usługowym, a także korzystne położenie pod względem komunikacyjnym, dzięki czemu np. hale przemysłowe stają się efektywnym elementem łańcucha logistycznego.
działka

Geodezja

Geodezja jest dyscypliną, która zajmuje się takimi sprawami jak m.in. ustalanie wielkości jak również i kształtu ziemi. Do tego dochodzą takie kwestie jak określanie położenia punktów, które są na jej płaszczyźnie. Przeprowadzanie precyzyjnych pomiarów jest jednym z obowiązków specjalisty geodety. Owocem jego pracy okazują się być potem opracowania graficzne w postaci znanych nam bardzo dobrze map bądź też profili.
toaleta publiczna

Uposażenie w toaletach publicznych, które jest niezbędne ze względu na normy bhp

Określone wyposażenie w ubikacjach publicznych, jakie jest konieczne ze względu na normy bhp musi być w zgodzie zarówno z ogólnymi normami, ale i z wyjątkowo szczegółowymi zasadami, jakie odnoszą się do budynków, w których znajdują się takie toalety.