Wynik
Ocena pracownika

Techniki pracy zawodowego managera- ocena 360 stopni

Ocena 360 stopni to pewnego typu sposób działania, aby podać kompetencje zatrudnionej osoby w świetle wymagań zajmowanego przez nią stanowiska w przedsiębiorstwie. Wybrane w ocenie 360 stopni cechy osobowości, sposoby zachowań, jak również podejście do realizowanych zadań są wartościowane przez fachowców. Całość odnosi się do wartości wymaganych oraz oczekiwanych na danym stanowisku, dlatego wynik może szczegółowo zobrazować to, czy pracownik znajduje się na właściwym dla siebie i dla firmy miejscu.