Humaniści
matematyka

Logika - królowa nauk

Powszechnie sądzi się, że to matematyka jest „królową nauk”, wielu ludzi traci jednak kontakt z tą dyscypliną w późniejszych etapach edukacji. Większa część podstawowych dyscyplin naukowych, zarówno przyrodniczych, jak i o charakterze humanistycznym, wywodzi się z logiki. Nauka ta jest podstawowym instrumentem wnioskowania wykorzystywanym zarówno przez specjalistów z dziedziny matematyki, informatyków, jak i ludzi z wykształceniem filozoficznym. Jest to przy tym jedyny przedmiot, który jest wspólny dla każdego kierunku w programach studiów wyższych uczelni. Humaniści zgłębiają logikę od strony filozoficznej, skupioną na paradoksach i wartościowaniu wyrażeń, natomiast studenci kierunków ścisłych zwiększają swoje zdolności w logice matematycznej, która największy nacisk kładzie na udowadnianie twierdzeń.