Humaniści
matematyka

Logika - królowa nauk

Powszechnie sądzi się, że to matematyka jest „królową nauk”, wiele osób traci jednak kontakt z tą dziedziną nauki w późniejszych etapach przyswajania wiedzy. Większość zasadniczych dyscyplin naukowych, zarówno przyrodniczych, jak i o charakterze humanistycznym, opiera się na filarze logiki. Nauka ta jest zasadniczym narzędziem wnioskowania używanym zarówno przez specjalistów z dziedziny matematyki, informatyków, jak i filozofów. Jest to przy tym jedyny przedmiot, który występuje na każdym kierunku w programach studiów wyższych uczelni. Studenci kierunków humanistycznych zgłębiają logikę w aspekcie filozoficznym, skupiającą się na paradoksach i wartościowaniu zdań, natomiast studenci kierunków matematyczno-przyrodniczych doskonalą swoje zdolności w logice matematycznej, która największy nacisk kładzie na udowadnianie twierdzeń.