Formy odlewniczej
przykład odlewnictwa

Na czym faktycznie opiera się odlewnictwo?

Odlewnictwo to technika produkcji wyrobów metalowych (odlewów). Polega na nadaniu odlewom odpowiedniego kształtu, wymiaru i struktury. Opisywany proces produkcji zachodzi dzięki doprowadzeniu metalu do stanu ciekłego, a następnie wypełnieniu nim wcześniej przygotowanej, właściwej formy odlewniczej. Polska branża odlewnicza nie jest zespolona, a zakłady odlewnicze są rozproszone. Dwa województwa, które dominują w branży odlewniczej to województwo śląskie i wielkopolskie. Reszta województw ma tylko kilkuprocentowy wskaźnik wytwarzania wyrobów metalowych.