Ubrania ochronne
gvarant, odzież robocza

odzież robocza, ubrania ochronne

Zgodnie z Kodeksem Pracy, pracodawca jest zmuszony przekazać pracownikowi nieodpłatnie obuwie i odzież roboczą, spełniające wymagania scharakteryzowane w Polskich Normach, ze względu na wymagania technologiczne, higieniczne, bądź bezpieczeństwa i higieny pracy. Zwierzchnik może też ustalić funkcje pracy, na jakich dopuszcza się zastosowanie przez pracowników, za ich akceptacją, swojego ubrania ochronnego lub fartucha.