Ubrania ochronne
gvarant, odzież robocza

odzież robocza, ubrania ochronne

Zgodnie z Kodeksem Pracy, pracodawca jest zobligowany wręczyć pracownikowi nieodpłatnie buty i odzież roboczą, realizujące żądania określone w Polskich Normach, ze względu na żądania technologiczne, sanitarne, albo bezpieczeństwa i higieny pracy. Zwierzchnik może również określić funkcje pracy, na jakich dopuszcza się zastosowanie przez pracujących, za ich akceptacją, własnego ubrania ochronnego lub fartucha.