Zobowiązań
sprzedaż zobowiązań i wierzytelności

Postępowanie z przedsiębiorstwami, które nie potrafią wywiązać się ze swoich pożyczek.

Postępowanie z firmami, jakie nie umieją spłacić swoich zobowiązań finansowych powinno opierać się na skutku szybkim i sumiennym. Praktyka albowiem wykazuje, że im mocniej wierzyciele odwlekają z faktem, aby odzyskać to, co im się należy, tym ciężej będzie im następnie dostać to, co trzeba.