Zarządzanie przedsiębiorstwem
Szefowie

Zobacz system dot. zarządzania przedsiębiorstwem

W naszych czasach zarządzanie przedsiębiorstwem prezentuje się całkiem inaczej aniżeli kiedyś. Dawniej na stanowisku prezesa potrzebna była osoba będąca świetna w odgrywaniu roli szefa, dziś powinna to być osoba będąca świetnym liderem. Lider to osoba, która poza tym, że umie bardzo dobrze przydzielać zadania, jest też w stanie sama podwinąć rękawy i coś zrobić.