Zarządzanie przedsiębiorstwem
Szefowie

Zobacz system dot. zarządzania przedsiębiorstwem

W naszych czasach zarządzanie przedsiębiorstwem prezentuje się zupełnie inaczej aniżeli dawniej. Dawniej na stanowisku prezesa potrzebna była osoba , która była świetna w byciu szefem, obecnie powinna to być osoba będąca genialnym liderem. Lider to postać, która poza tym, że jest w stanie świetnie przydzielać zadania, jest też w stanie sama zawinąć rękawy i pomóc.